Promovendi

In aanbouw!

Tom van Oeffelt – onderzoek naar professionele frames

Wat mij fascineert is dat het ene team de opgave waar het voor staat, oppakt en tot iets moois komt, en dat een ander team elkaar zo moeilijk vindt, vervalt in regels en organisatie en dat professionals niet meer weten wanneer ze het goed doen, in de weerstand terecht komen, improductief worden of verstillen.
Deze fascinatie onderzoek ik op verschillende manieren en met verschillende mensen, onder wie Manon als constante metgezel, en met een duidelijk doel: het leren en werken in teams vergemakkelijken.

Ik stel mezelf een aantal vragen. Bijvoorbeeld wat is een professioneel frame eigenlijk. Onze huidige definitie luidt: het door een groep professionals gedeelde kader over wat goed werk is in een opgave. Zo’n professioneel frame is dus van belang omdat het een ‘norm’ stelt in het leren (zonder norm geen reflectie) .

Daarnaast wil ik wel weten hoe frames er in de praktijk uitzien, wat ze ‘doen’ en welk belang ze dienen. De voorlopige resultaten uit de serie interviews met professionals en teamleiders bieden het veelbelovende inzicht dat een frame ook gaat om het delen van de bedoeling van de opgave: journalistiek bedrijven niet voor de kijkcijfers, maar omwille van het aan de kaak stellen van misstanden. We denken dat hier een bron van energie zit.

Inmiddels ben ik zover dat ik ook gestart ben met een actie-onderzoeksproject naar teamleren in het MBO waarin negen teams hun opgave professioneel framen en leren in een afwisseling van actie en reflectie, van framen en reframen. Belangrijke vragen in dit project zijn: hoe komt een team tot een professioneel frame? En: hoe kunnen we het team hierin ondersteunen?

Tot slot ‘onderzoek’ ik mijn fascinatie als intern adviseur in de hogeschool waar ik werk: Aeres Hogeschool Wageningen. Ik begeleid nu een team van onze bacheloropleiding in hun leren rond een nieuwe opgave. Daarnaast werk ik daar als kerndocent in de master Leren en Innoveren en als onderzoeker in de kenniskring van Manon.

Verder praten of eens sparren? Mijn email is t.van.oeffelt@aeres.nl.
Meer over mij vind je op: www.linkedin.com/in/tomvanoeffelt

Cees den Hartog – onderzoek naar professionele ruimte
Elly van den Berg – onderzoek naar dialoog

In gesprek zijn met studenten over ervaringen die er toe doen, houdt mij al mijn hele loopbaan bezig. Vanuit het verlangen dat studenten, aankomende professionals, zicht krijgen op wie ze zijn in hun professie. Een eigen verhaal ontwikkelen geeft mogelijkheden om keuzes te maken in de loopbaan en een bijdrage te leveren aan goed werk.

Vele docenten herkennen zich in dit verlangen, blijkt uit ons onderzoek, interactie in de les staat volop in de belangstelling, docenten zoeken bewust de dialoog met studenten. In het onderzoek ervaren we een weerbarstige praktijk, de dialoog gaat niet vanzelf. Hoe kom je nu als docent in een dialoog dat er toe doet voor de student? De dialoog vraagt om te werken met verhalen of ervaringen van studenten. Luisteren naar een verhaal vraagt van een docent of hij iets hoort dat gaat over het zoeken naar zin en betekenis.

Wat vraagt deze manier van communiceren van de docent en van zijn  inbreng in die dialoog? Dialoog vraagt om wederkerigheid, waarbij ervaringen worden verbonden aan waarden en zingeving. Eigenlijk boren we hier een diepere laag aan in het gesprek, de laag van spiritualiteit in de dialoog, van waarden en zin. Juist die wederkerigheid hebben we nog weinig gezien in ons onderzoek. Wederkerigheid lijkt essentieel, vanuit de theorie,  het gaat hier om de inbreng van de docent als subject in de dialoog. Het zorgt voor identificatiemogelijkheden voor onze studenten en draagt bij aan de ontwikkeling van professionele identiteit.

In dialoog werk ik hieraan middels twee onderzoekslijnen:

  1. Het ontwikkelen van een betekenisvolle dialoog door het professioneel hanteren van spiritualiteit.
  2. Het versterken van het zelf van de docent en zijn inbreng in de dialoog.

Graag nodig ik je uit om elkaar te ontmoeten rond de dialoog: evdberg@che.nl.

Fer van de Boomen – onderzoek naar het gesprek over leren in organisatiecoaching

Ik ben als docent verbonden aan de Master Organisatiecoaching (MOC). Deze opleiding is uniek in ons land, maar sluit inhoudelijk aan bij een vakgebied dat elders veel meer bekendheid geniet: het gebied van Organizational Development, met een duidelijke focus op organisatieleren. Organisatiecoaching is te zien als een volgende stap voor individuele- en teamcoaches die hun professionele ontwikkeling uitbreiden in de richting van de context waarin hun klanten zich bevinden.

Ik heb een eigen praktijk als professionele coach/(leer)supervisor, opleider en publicist op het gebied van coaching. Mijn begeleiding speelt zich af op het grensvlak van persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Steeds ben ik op op zoek om samen met mijn klanten en opdrachtgevers iets nieuws te maken dat doorwerkt in de praktijk van alledag, ook als ik allang weer weg ben.

 Ook probeer ik door te publiceren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied.

Inmiddels ben ik gestart met een promotieonderzoek naar de spanning tussen leren en presteren in organisatiecoaching. Opdrachtgevers zijn niet zo met leren bezig; die willen bijvoorbeeld ‘een cultuurtraject gericht op…’, dat liefst gisteren merkbare resultaten oplevert. Hoe maak je als organisatiecoach ruimte voor leren, ook als daar geen plek voor lijkt te zijn? Het onderzoek beoogt een professional frame op te leveren voor leerprofessionals om de spanning tussen leren en presteren in organisaties effectief te hanteren.

Judith Wagter – onderzoek naar informeel leren en professionele identiteit