Canon van het leren (selectieuitgave)

Manon Ruijters, Robert-Jan Simons en George van Elst (2015)

Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks. Een basiswerk over leren in en om organisaties ontbrak al helemaal. Die constatering bracht Manon en Robert-Jan ertoe een basisboek te maken met 50 gezichtsbepalende concepten rond leren en ontwikkelen: de Canon van het leren.

Ze kregen hulp van ruim vijftig auteurs, mensen uit wetenschap en praktijk, zodat er 50 toelichtingen op belangrijke concepten en hun grondleggers ontstonden. Deze auteurs brengen de theorieën niet alleen helder en zonder overbodige poespas over, maar delen hun persoonlijke fascinatie, ervaring en kritische reflecties.

Deze speciale selectieuitgave van de Canon van het leren bevat 10 artikelen over Leren en trainen, geselecteerd door George van Elst voor Fontys Hogeschool. Misschien wel leuk om te weten dat het mogelijk is voor je eigen opleiding of organisatie een dwarsdoorsnede van artikelen te kiezen en te laten drukken.

Er is ook een website van de Canon van het leren waarop nieuwe ontwikkelingen te vinden zijn.