Good Work Network

Net zoals we al snel wisten dat we ons wilden toeleggen op het realiseren van goed werk in organisaties, wisten we ook dat elke vorm van hulp en samenwerking welkom en nodig zou zijn. Dit is zo’n ambitie waaraan nooit te veel mensen kunnen werken. De vraag was wel hoe we dat samenspel voor ons zagen. Geen grote organisatie in elk geval. Eerder een netwerk van professionele vrienden, het Good Work Network. Dat heeft allerlei verschijningsvormen:

  • De eerste samenwerkingspartners zijn dan natuurlijk de professionals in de organisaties met en voor wie wij werken, de mensen met wie wij leren en realiseren.
  • Beiden hebben we de gewoonte om netwerken en groepen te bouwen, omdat we de overtuiging delen dat je met elkaar veel verder komt en dat delen ook vermenigvuldigen is. De tweede groep partners zijn dan ook de mensen in deze groepen.
  • Vervolgens zijn er de collega adviseurs, zelfstandig werkend en in organisaties, met wie wij graag samen op pad zijn.

Professionele vrienden

Naast deze drie varianten hebben we een vierde lijn uitgewerkt, samenwerking over organisaties heen, ingegeven door de vijf punten van onze visie (leren en realiseren op elkaar in laten grijpen; werken aan goed werk in organisaties; vanuit een positief mensbeeld; met aandacht voor het leggen en herstellen van verbindingen; en met een ecologische perspectief). Dat vraagt wat toelichting

Elke organisatie kent ze wel: de kanjers, de uitblinkers, de professionals met natuurlijke vermogens om dingen voor elkaar te boxen of met een specifieke scherpzinnigheid op een bepaald thema. De afgelopen jaren kwamen wij ze in ons werk met regelmaat tegen. Dat is genieten! Het zijn mensen met hart voor de organisatie, die het lopen van de hazen kennen en diep ingebed zijn in het netwerk van de organisatie. Ze lonken wel eens naar nieuwe uitdagingen buiten de organisatie, maar veren terug, óf omdat ze hun eigen kwaliteit niet onderkennen óf omdat de thuissituatie zekerheid vraagt.

Een overstap of nieuwe keuze is te veel, te groot. Maar waarom geen combinatie?

Wij denken dat het voor iedereen een win-win kan zijn om deze professionals te ondersteunen om een deel van hun tijd nieuwe werkelijkheden te verkennen:

  • Het is heel lonend om iets ‘echt’ voor jezelf te doen. Dus niet uitgezonden door de organisatie en niet vanuit een adviesbureau. Maar je eigen onderneming, je eigen verantwoordelijkheid, je eigen gedachten en je eigen opbrengst. Bovendien is het spannend om wat je goed kan ook eens elders neer te zetten. Overigens vaak met een betere herkenbaarheid en daardoor meer waardering.
  • Het is ook prettig voor de organisatie die inhuurt, om te werken met iemand die het in de eigen organisatie heeft gerealiseerd. Dat brengt een ander perspectief en een andere ervaring mee.
  • De eigen organisatie houdt op deze manier een professional in dienst, die niet meer op de wip zit vanuit de vraag: ‘moet ik niet eens wat anders?’, maar die juist nieuwe energie de organisatie inbrengt omdat hij of zij dat ‘andere’ ook daadwerkelijk meemaakt.

Wij zien deze manier van werken als een mooi voorbeeld van goed werk, werk dat goed is, goed doet en goed voelt, we werken ermee aan verbindingen tussen organisaties en brengen leren en ontwikkelen met elkaar in verband.

Welke bijdrage leveren wij? Wij helpen mensen graag in deze stap door ze te adviseren over de start van het zelfstandige werk en ze mee te nemen in onze opdrachten.

Wat levert het ons op? Dat we langer en breder mogen werken en leren met mensen die ons inspireren en een bijdrage kunnen leveren aan hun groei en welzijn.

We willen daarbij niet vervallen in ‘oude’ manieren van werken waarbij we een deel van het verdiende geld afromen of een franchise fee rekenen. We denken dat deze samenwerking gebaat is bij een onbelast en gelijkwaardig samenspel. We zouden het overigens op prijs stellen als ook zij het goed werk mee willen uitdragen. Hoe dat te doen en hoe daaraan een bijdrage te leveren is een mooi onderwerp voor een goed gesprek.