Lezingen

Wij verzorgen lezingen op onze vakgebieden, project- en programmamanagement, leren en ontwikkelen, en goed werk. Dat kan variëren van een keynote op een congres tot een kleinere lezing of een sessie tijdens een event (foto: lezing ter gelegenheid van afscheid Karin Lieber, bestuurder Zinzia Zorggroep). De inhoud van onze lezingen en sessies heeft meestal raakvlakken met de verschillende boeken en artikelen die wij hebben geschreven. In overleg zoomen we in op specifieke thema’s of actuele vragen die aanleiding vormen om ons te vragen.

De duur kan variëren van een keynote van 20 minuten tot 1,5 uur tot een lezing of sessie van een dag, halve dag of kleiner. Dat is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, de context, maar ook het onderwerp. Niet alle onderwerpen lenen zich voor een hele korte presentatie. We werken met verschillende groepsgroottes en hebben in het recente verleden lezingen verzorgd voor groepen van zo’n 500 mensen. Groter kan echter ook. Onze lezingen kunnen meer en minder interactief zijn, afhankelijk van het doel van de bijeenkomst, de grootte van de groep, het onderwerp en de beschikbare middelen (zaalgrootte, indeling, etc).

Op donderdag 22 juni 2017 heeft Björn bijvoorbeeld de ROA Ernst Hijmanslezing uitgesproken, toen nog als partner bij TwynstraGudde. Hij hield een inspirerend verhaal over eigenaarschap. Eigenaarschap van onze opdrachtgevers voor hun vraagstukken en van ons als adviseur. De volledige lezing is hieronder terug te zien en na te lezen als tekst via onze publicatiepagina.

Je kunt ons rechtstreeks benaderen voor een lezing. Dat gaat het gemakkelijkste via het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook.

Het is handig als je vast nadenkt over de volgende onderwerpen:

  • datum (liefst verschillende opties) en tijd
  • onderwerp en focus (wat wil je zeker aan de orde hebben?)
  • doel (wat wil je bereiken, waar draagt het aan bij?)
  • omvang en aard van het publiek
  • omvang en aard van de lezing of sessie (keynote (20-90 minuten), interactieve sessie (halve of hele dag), anders)
  • locatie en faciliteiten (plaats, zaal, opstelling, audio-visuele mogelijkheden, etc)