Over ons

Welkom bij Good Work Company!

De grenzen van werk vervagen. Wie kan nog vertellen waar zijn bijdrage (of die van zijn organisatie) ophoudt en die van een ander begint? Ook het waartoe is in beweging. Het bieden van meerwaarde, maatschappelijke relevantie en duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda.

De snelheid, dynamiek en ongrijpbaarheid van ontwikkelingen dwingen kleinschaliger te denken, dichter bij de werkpraktijk en meer integraal. Met minder sturing en meer vertrouwen. Met professionals die eigenaarschap nemen, gaan staan voor hun vak, voorbij de eigen discipline kijken en de samenwerking met elkaar opzoeken.

In deze situatie is goed werk verzetten meer dan simpelweg kwaliteit leveren en het vraagstuk oplossen. Het gaat om krachtig en bevlogen samenspel, een andere manier van organiseren en een andere manier van leren. Goed werk is een streven naar werk dat van hoge kwaliteit is, maatschappelijk verantwoord en betekenisvol voor alle betrokkenen.

Dat is waar ons hart ligt en waaraan we graag willen bijdragen met Good Work Company. Dat doen we via ons eigen werk in project- en programmamanagement, leren en organisatieontwikkeling. Door samen met opdrachtgevers en andere samenwerkingspartners uit te zoeken wat dan werkt en dat podium te geven. Door onderzoek, ontwikkeling en publicatie. Door zoeken, uitproberen, vallen en weer opstaan. En door deze website.

Lees meer over onze visie

Good Work Company zag het levenslicht op 1 januari 2018. Dat was de datum dat we beiden uit dienst gingen bij Twynstra Gudde, waar we opgeteld 28 jaar hebben gewerkt. We gaan verder met waar we gebleven zijn, maar geven daar wel een twist aan. Goed Werk komt steeds meer centraal te staan en krijgt een plek in ons werk als adviseur, begeleider, hoogleraar en lector. Dat doen we in verbinding met allerlei andere mensen en organisaties. Op deze pagina’s krijg je wat meer beeld van wie wij zijn en waarom we doen wat we doen.

We maken graag kennis met je, dus laat van je horen als we je kunnen helpen!

CRKBO registratie

Wij zijn als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat we in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoeven te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.