Manon Ruijters

Mijn werk kenmerkt zich door een wisselwerking tussen theorie en praktijk op het gebied van leren en ontwikkelen van individu, teams en organisaties. Dat doe ik, met veel diverse partners in allerlei settings, maar mijn thuishaven is samen met Björn Prevaas en onze Good Work Company. Hiervóór werkte ik 17 jaar als adviseur en academic partner bij TwynstraGudde, en 8 jaar als projectleider bij Sardes.

Sinds 2011 ben ik tevens werkzaam als lector aan de Aeres Hogeschool Wageningen, waar ik me bezighoud met onderzoek naar professionele identiteit en organisatieontwikkeling. In 2017 kwam daar mijn betrekking aan de VU bij. Ik ben daar hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering en maak samen met Wouter en Steven ten Have deel uit van het team dat verantwoordelijk is voor de Basisopleiding verandermanagement, de MSc Verandermanagement en aanverwant onderzoek aan de School of Business and Economics.

Mijn opdrachten richten zich met name op vraagstukken rondom professionele ontwikkeling en organisatieontwikkeling (leren, professionaliseren, professionele identiteit, leiderschap, professionele teams, teamleren, ‘work based research’ en actieonderzoek, verandervraagstukken). Ik ontwerp, liefst samen met opdrachtgevers, interventies, trajecten en programma’s die de ambities van mensen en organisaties helpen realiseren en begeleid teams om maximaal gebruik te maken van eigen en elkaars kwaliteiten. Daarnaast ben ik graag in gesprek met vakgenoten over hun professionele ontwikkeling, en spar met hen op de uitdagingen die ze tegenkomen in het organiseren van het leren voor anderen.

Onderzoek en praktijk lopen in mijn werk eigenlijk bij voortduring door elkaar heen. Ze voeden me beiden en ik geniet van beiden. De praktijk houdt me op het rechte spoor: de onderwerpen en vraagstukken die daar opkomen sturen de ontwikkeling. Wat ik in de praktijk tegenkom en uitprobeer, versmelt vervolgens in het lopende onderzoek en omgekeerd. Ik verleid graag collega professionals om mee te onderzoeken en mee te schrijven en zo te bouwen aan het vak en aan Goed Werk.

Ik ben met regelmaat gastdocent aan diverse business schools, verzorg lezingen en masterclasses en was programmadirecteur van de Postmaster Leren, Ontwikkelen en Veranderen. Ik maak onderdeel uit van de adviesraad van het Tijdschrift voor Organisatie en Ontwikkeling en het Tijdschrift voor begeleidingskunde en ben lid van de wetenschappelijke raad van de Orde voor Organisatieadvies (OOA).

Ik publiceer graag in zowel wetenschappelijke als populaire tijdschriften (zie de pagina met publicaties).

Sinds november 2018 ben ik als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ik in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoef te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Naam: Manon C.P. Ruijters
Geboortedatum: 1 mei 1967

Werkzaam:

 • Adviseur, begeleider en eigenaar van Good Work Company
 • Lector (Professionele identiteit en organisatieontwikkeling) bij Aeres Hogeschool, Wageningen
 • Hoogleraar (Leren, ontwikkelen en gedragsverandering) bij de VU, Amsterdam

Onderwerpen:

 • Leren en ontwikkelen, organisatieontwikkeling, lerende organisaties, professionaliseren, professionele identiteit, ontwikkelidentiteit, leiderschap, professionele teams, teamleren, actieonderzoek, verandervraagstukken

Opleiding:

 • Logopedie, Nijmegen
 • Onderwijskunde en Orthopedagogiek, Rijks Universiteit Leiden

Docentschappen:

 • Lid van het kernteam van de MSc Verandermanagement aan de School of Business and Economics van de VU
 • Gastdocent bij diverse businessschools

Promotie, redes en oratie:

 • Liefde voor leren. Over diversiteit van leren in en van organisaties – Universiteit Utrecht, 2006.
 • In Bloei trekken. Leren ontwikkelen van mens en organisatie – Stoas Hogeschool Wageningen, 2011 (tegenwoordig Aeres Hogeschool Wageningen).
 • Snoeien doet bloeien. Over essenties van leren en ontwikkelen (Tweede lectorale rede) – Aeres Hogeschool Wageningen, 2015.
 • Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk – Vrije Universiteit, 2017
 • Ontwikkelen Ontward. Over het belang van schatgraven naar jouw manier van leren en ontwikkelen – Aeres Hogeschool Wageningen, 2022.
 • Vele grotere en kleinere lezingen voor een divers palet aan organisaties

Publicaties:

 • Wetenschappelijke en populaire artikelen (zie publicatielijst)
 • Liefde voor leren. Over diversiteit in leren en ontwikkelen in en van organisaties. (Kluwer, 2006 en Vakmedianet, 2017)
 • DRIE. Vormgeven aan organisatie ontwikkeling (Kluwer, 2012) – Manon Ruijters en Ingelien Veldkamp
 • Canon van het leren (Kluwer, 2012) – Manon Ruijters en Robert Jan Simons (red)
 • Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. (Vakmedianet, 2015) – Manon Ruijters (red) en collega’s
 • Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk. (VU, 2017)
 • Queeste naar goed werk. Over krachtige professionals in een lerende organisatie. (Vakmedianet, 2018)
 • Mijn Binnenste Buiten. Werken aan je professionele identiteit. (Management Impact, 2019) – Manon Ruijters, Gerritjan van Luin en Freerk Wortelboer (red) en collega’s
 • Opgavegericht teamleren. Samen werken aan een groter goed. (Management Impact, 2019) – Bob Houtkamp, Manon Ruijters en Cees-Anton de Vries
 • Canon van leren en ontwikkelen (Boom, 2021) – Manon Ruijters, Rika Schut en Robert Jan Simons (red)

Overige functies:

 • Lid van de wetenschappelijke raad van de Orde voor Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)
 • Lid van de adviesraad van het Tijdschrift voor Organisatie en Ontwikkeling en het Tijdschrift voor begeleidingskunde
 • Lid van de raad van toezicht van de Rechtbank Gelderland

Social Media: