Björn Prevaas

Ik begeleid mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 1 januari 2018 doe ik dat, samen met Manon Ruijters, vanuit onze Good Work Company. Hiervoor was ik 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde, en 3,5 jaar adviseur bij Hay Group.

Programma’s en projecten zijn ontzettend behulpzaam bij het werken aan complexe opgaven binnen en tussen organisaties. Het goed opzetten en realiseren daarvan is echter een flinke uitdaging, zo blijkt keer op keer. Dat is ook niet gek, want de wereld verandert snel en we merken dat we uit een bijzonder vaatje moeten tappen om écht iets voor elkaar te krijgen. Ik vind het een geweldige uitdaging om in die dynamiek iets moois voor elkaar te krijgen.

In mijn werk als adviseur en begeleider help ik mensen, teams en organisaties hun programma’s en projecten goed op de rit te krijgen en steeds beter te worden in het realiseren van dat soort opgaven. Dat doe ik bij voorkeur door dicht op de praktijk te begeleiden, bijvoorbeeld door middel van Programma Start-Ups. Ook ondersteun ik directies en managementteams bij het professionaliseren van hun organisaties in project- en programmamanagement.

Ook onderneem ik allerlei initiatieven om met name het vakgebied van programmamanagement verder te ontwikkelen, onder meer via Werken aan Programma’s en het PGM Open. In 2014 heb ik samen met Theo van der Tak Werken aan Programma’s gelanceerd, een platform voor programmamanagement. Werken aan Programma’s beschrijft ons gedachtegoed over programmamanagement, online en voor iedereen beschikbaar.

Samen publiceerden we in 2016 ook een boek over het Program Canvas, een handig hulpmiddel om snel en samen met betrokkenen tot de kern van een programma te komen. Het canvas wordt inmiddels in veel organisaties met veel succes en plezier gebruikt. In 2016 verscheen eveneens het boek Project Canvas waaraan ik ook heb meegeschreven. Het Project en Program Canvas zorgen voor meer plezier in het werken aan projecten en programma’s.

Al jaren heb ik een actieve rol in het PGM Open, een event en een platform voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen programmamanagers. Met mijn partners in het PGM Open, Jo Bos en Helmuth Stoop, publiceerde ik in 2018 het boek Leiderschap van de programmamanager. Ook begeleid ik samen met Helmuth Stoop open trainingen programmamanagement, in samenwerking met TwynstraGudde.

Kortom, ik draag programma- en projectmanagement en de doorontwikkeling daarvan een warm hart toe! Kernvraag daarbij is voor mij: wat vinden we goed project- en programmawerk? Wanneer doen we het goed met elkaar? Vanuit de antwoorden op die vraag kun je het steeds beter doen.

Sinds oktober 2018 ben ik als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat ik in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoef te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Kernwoorden die bij mijn manier van werken passen zijn: betrokken, energiek, resultaatgericht, kwaliteitsgedreven, klantgericht en handen-uit-de-mouwen.

Naam: Björn C.J.G. Prevaas
Geboortedatum: 14 augustus 1979

Werkzaam:

 • Adviseur, begeleider en eigenaar van Good Work Company

Onderwerpen:

 • Projectmanagement, programmamanagement, leren en ontwikkelen, organisatieontwikkeling, professionaliseren, leiderschap, verandervraagstukken

Opleiding:

 • Bestuurskunde, Universiteit Twente

Docentschappen:

 • Open training programmamanagement, TwynstraGudde
 • Gastdocent bij AOG School of Management

Lezingen:

 • Ernst Hijmanslezing over eigenaarschap, voor de Orde voor organisatieskundigen en -adviseurs (2017)

Publicaties:

 • Ernst Hijmanslezing over eigenaarschap, voor de Orde voor organisatieskundigen en -adviseurs (2017)
 • Program Canvas. Samen naar de kern van je programma. (Vakmedianet, 2016)
 • Werken aan Programma’s (www.werkenaanprogrammas.nl, 2014 en 2016)
 • Leiderschap van de programmamanager. Hoe jij het verschil maakt in doelgerichte opgaven. (Management Impact, 2018)

Overige functies:

 • Lid stuurgroep PGM Open
 • Lid kernteam PGM Open Netwerk

Social Media: