Opleiding en ontwikkeling

Wij verzorgen diverse in-company trainingen, opleidingen en workshops op het gebied van project- en programmamanagement, leren en ontwikkelen, professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Vaak zijn ze onderdeel van een groter ontwikkeltraject. In deze trainingen en opleidingen gaan we op maat en praktijkgericht aan het werk met groepen om zich (bepaalde onderdelen van) een vakgebied eigen te maken.

Wil je één of meer van onze trainingen in-company laten verzorgen? Of wil je direct persoonlijk van gedachten wisselen over deelname aan onze open trainingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Project- en programmamanagement

In onze trainingen en opleidingen op het gebied van project- en programmamanagement (en aanverwante vakgebieden, zoals strategisch omgevingsmanagement en risicomanagement) maakt Björn gebruik van verschillende invalshoeken en methoden. Dit sluit aan bij ons uitgangspunt dat een goede project- en programmamanagement meer methodes naast elkaar kent. Een populair onderdeel in onze trainingen is het werken met het Project Canvas en het Program Canvas. We verzorgen hiervoor ook aparte workshops, waarin we specifiek met het canvas aan de slag gaan.

Samen met TwynstraGudde verzorgt Björn meerdere keren per jaar open trainingen programmamanagement, in verschillende varianten. Tweemaal per jaar kent de training twee blokken van 2,5 dag en éénmaal per jaar drie blokken van 2,5 dag. In de training staan de thema’s die in Werken aan Programma’s uitvoerig beschreven worden centraal. Samen met verschillende gastsprekers voor specifieke onderwerpen gaan we de diepte in. Je ontmoet collega’s uit allerlei organisaties, publiek en privaat, en bouwt zo je netwerk uit. De trainingen worden hoog gewaardeerd door deelnemers. Dat heeft onder meer te maken met de combinatie tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de inhoud en de begeleiding, en de ontspannen sfeer.

Leren en ontwikkelen

Op het gebied van leren en ontwikkelen zijn wij verbonden aan een aantal grotere opleidingen:

De Basisopleiding Verandermanagement aan de VU in Amsterdam. Deze opleiding werkt in drie blokken van drie dagen doelgericht aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers die door de opleiding een breed inzicht verkrijgen in de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines. Deze opleiding verzorgt Manon samen met haar collega’s Steven ten Have en Wouter ten Have.

De MSc Verandermanagement aan de VU is de enige als master geaccrediteerde verandermanagementopleiding in Nederland. Het is een stevige (2,5 jarige) deeltijdopleiding die je meeneemt in de breedte van het vak. De opleiding omvat, naast grondslagen, ook evidence based management, een half jaar practicum en een masterthesis. Het team bestaat uit onder andere: Steven ten Have (Hoogleraar Strategie & Verandering), Wouter ten Have (Hoogleraar Organisatieverandering), Manon Ruijters (Hoogleraar Leren, Ontwikkelen en Gedragsverandering), Johann Wuestenburg (begeleiding persoonlijke leerproces), Theo Huibers (Hoogleraar Technologie en innovatie), Erik van de Loo (Hoogleraar Gedrag en Verandering), Eric Barends (Evidence Based Management), Denise Rousseau (Hoogleraar Evidence Based Management).

De Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen (LO&V), ontwikkeld vanuit de Radboud Management Academy, DNV•GL en TwynstraGudde. De post-master bestaat uit negen modules van vijf dagdelen. Tevens maken een studiereis, vijf werkateliers, forumavonden en twee Studium Generale-bijeenkomsten onderdeel uit van het programma. Het is een bijzondere opleiding van ongeveer een jaar die je langs vele perspectieven leidt op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen in organisaties. Als begeleiders maak je kennis met Maarten Otto, Robert-Jan Simons, Michiel Schoemaker, André Wierdsma en Jürg Thölke, Josette de Goede, Rob van der Spek. Samen met Rob heeft Manon hier de leiding.

Manon is ook een van de docenten in de Master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen. Deze tweejarige deeltijd-masteropleiding leidt je op tot een onderzoekende innovator van leren. Een professional die het maximale uit zijn innovatie-ambitie, het eigen leren en de organisatie weet te halen. Tijdens de opleiding ben je actief bezig met de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering binnen bedrijven. Je verdiept je in het vormgeven en realiseren van leerinnovaties. In learning communities werk je individueel en collectief aan jouw ontwikkeling.

Björn en Manon zijn beiden docent in de opleiding Talent en Organisatieontwikkeling van AOG School of Management. Deze opleiding is een ontwikkelplatform voor ervaren leidinggevenden en professionals die zich willen richten op het (her)vinden van de organisatie-identiteit en daarmee organisatiegroei willen realiseren. Teamdynamiek, leervoorkeuren, het herkennen van talent, innovatie en lerende organisaties: alle belangrijke onderwerpen om een flexibele organisatie te creëren komen aan bod. Wij richten ons met name op de onderwerpen leervoorkeuren en organisatieontwikkeling.

CRKBO registratie

Wij zijn als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat we in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoeven te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.