Opleiding en ontwikkeling

Wij verzorgen diverse in-company trainingen, opleidingen en workshops op het gebied van onder meer project- en programmamanagement, leren en ontwikkelen, professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Vaak zijn ze onderdeel van een groter ontwikkeltraject. In deze trainingen en opleidingen gaan we op maat en praktijkgericht aan het werk met groepen om zich (bepaalde onderdelen van) een vakgebied eigen te maken.

Wil je één of meer van onze trainingen in-company laten verzorgen? Of wil je direct persoonlijk van gedachten wisselen over deelname aan onze open trainingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Project- en programmamanagement

In onze trainingen en opleidingen op het gebied van project- en programmamanagement maakt Björn gebruik van verschillende invalshoeken en methoden. Een populair onderdeel in onze trainingen is het werken met het Project Canvas en het Program Canvas. We verzorgen hiervoor ook aparte workshops, waarin we specifiek met het canvas aan de slag gaan.

Samen met TwynstraGudde verzorgt Björn meerdere keren per jaar open trainingen programmamanagement, in verschillende varianten: een training twee blokken van 2,5 dag en een training van drie blokken van 2,5 dag. In de training staan de thema’s die in Werken aan Programma’s uitvoerig beschreven worden centraal. Samen met verschillende gastsprekers voor specifieke onderwerpen gaan we de diepte in.

In samenwerking met Henny Portman biedt Björn een open training agile programmamanagement aan. Hierin gaan ze dieper in op de verbinding tussen agile werken en programmamanagement. Hoe maak je een programma wendbaar en hoe ga je om met programma’s in een agile organisatie?

Leren en ontwikkelen

Op het gebied van leren en ontwikkelen zijn wij verbonden aan een aantal grotere opleidingen:

De Basisopleiding Verandermanagement aan de VU in Amsterdam. Deze opleiding draagt bij aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers die door de opleiding een breed inzicht verkrijgen in de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines. Manon en Björn verzorgen hierin samen een bijdrage.

De Masteropleiding Verandermanagement aan de VU is de enige als master geaccrediteerde verandermanagementopleiding in Nederland. Het is een stevige (2,5 jarige) deeltijdopleiding die je meeneemt in de breedte van het vak. De opleiding omvat, naast grondslagen, ook evidence based management, een half jaar practicum en een masterthesis. Ook hierin verzorgen Björn en Manon samen een bijdrage.

Manon is ook een van de gastdocenten in de Master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen. Deze tweejarige deeltijd-masteropleiding leidt je op tot een onderzoekende innovator van leren. Een professional die het maximale uit zijn innovatie-ambitie, het eigen leren en de organisatie weet te halen.

CRKBO registratie

Wij zijn als docent geregistreerd in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat we in bepaalde gevallen geen BTW in rekening hoeven te brengen bij het verzorgen van trainingen en opleidingen.