Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is een breed vakgebied. Er zijn veel en zeer uiteenlopende opvattingen over hoe je het leren en ontwikkelen voor mensen en organisaties goed kunt vormgeven. De consequentie daarvan is dat er talloze vormen van leren zijn ontwikkeld. Soms zijn die vormen goed onderbouwd en passend bij de doelgroep en soms een heel stuk minder. Als je zicht wil krijgen op je eigen leren of het leren voor anderen ondersteunt, is het vinden van je weg in dat domein dan ook niet eenvoudig. Met het oog hierop heb ik, Manon, met Robert-Jan Simons de Language of Learning ontwikkeld, een taal om de diversiteit van leren in organisaties bespreekbaar te maken.

In de Language of Learning gaat het bijvoorbeeld over vragen als: hoe leren mensen eigenlijk? Leert een manager hetzelfde als een techneut? Hoe krijg je hier zicht op? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren? Hoe organiseer je het informele leren? Hoe kunnen we het impliciete leren doelgerichter maken, en het formele leren minder belerend? Hoe kom je tot keuzes in interventies om mensen te helpen in hun leren en ontwikkelen? Hoe voorkom je een teveel aan interventies om organisaties in een bepaalde richting te laten bewegen? En hoe weet je of interventies het gewenste effect hebben? Kortom, vragen te over.

In dit deel van onze website staan deze vragen centraal. Je kunt hier informatie vinden over:

  • Visie op leren: door de loop van de jaren is ook mijn kijk op leren en ontwikkelen ook bij voortduring in ontwikkeling. Is Liefde voor Leren een visie? Of de Ecologie van het leren, zoals ik die schreef aan het einde van mijn eerste lectoraatsperiode bij Aeres Hogeschool Wageningen of misschien wel het Leren in verandering, zoals beschreven voor mijn oratie aan de VU? Op deze pagina komt ook aandacht voor het vormen van een eigen visie op leren voor je organisatie.
  • Leervoorkeuren, denkgewoonten en leerlandschappen: deze drie vormen de basis van de Language of Learning¸ een taal om de diversiteit van leren in organisaties bespreekbaar te maken. Het is geen nieuwkomer meer. Sinds Liefde voor Leren, waar de Language of Learning in beschreven staat, in 2006 op de markt kwam wint deze taal, zienderogen aan bekendheid. Het gedachtegoed bestaat uit een onderbouwd en onderzocht theoretisch kader, met een vertaling naar werkwijze en leerscans. In 2017 is van Liefde voor Leren een herschreven editie uitgekomen.
  • Grondtonen: waar het landschap van het leren met enthousiasme is ontvangen, heeft de praktijk toch ook vaak laten zien dat dit model een complexiteit heeft die niet altijd even goed hanteerbaar is. De grondtonen van het leren komen tegemoet aan de ontwerper die meer scherpte wil in zijn of haar ontwerpen, zonder eerst inzicht te verwerven in het leerlandschap van een organisatie.
  • Organisatieontwikkeling: hier vind je informatie over wat organisatieontwikkeling is en leggen we de link naar onze manier van ontwerpen van bijvoorbeeld interventies om de ontwikkeling van een organisatie te ondersteunen, zoals beschreven in het boek DRIE, vormgeven aan organisatieontwikkeling.
  • Opgavegericht teamleren: in het boek Opgavegericht teamleren heb ik met Bob Houtkamp en Cees-Anton de Vries een visie en model beschreven dat teams houvast geeft bij het werken aan een opgave en in het bijzonder bij het vormgeven aan het leren. Daarmee proberen we leren en realiseren in opgaven dichterbij elkaar te brengen, omdat ze elkaar keihard nodig hebben om van een opgave een succes te maken.