Filmpjes

Hieronder hebben we een aantal filmpjes opgenomen waarin we vertellen over onze manier van denken over verschillende onderwerpen. We lichten onder meer enkele van onze boeken uit.

Tjipcast met Manon

Tjip de Jong interviewde Manon voor zijn Tjipcast, een digitaal platform waar hij met kijkers, luisteraars en gasten nieuwe antwoorden en ongewone perspectieven verzamelt op taaie vragen die hij tegenkomt in de praktijk van alledag. Hierin gaat ze onder meer in op het belang van goede vragen durven stellen, het cruciale verschil tussen reflecteren en evalueren en onze zoektocht naar betekenisgeving in ons werk. Je kunt het gesprek beluisteren als podcast of bekijken op YouTube. Op Tjipcast vind je meer achtergrondinformatie zoals de speakersnotes waar je per 5 minuten per onderwerp door het gesprek kunt scrollen.

Leervoorkeuren en denkgewoonten

Wil je weten op welke manier je het gemakkelijkst leert? En waarop je kunt letten als je samen met anderen aan het leren bent? Of waarom het je niet goed lukt om een bepaalde ontwikkeling te realiseren die je wel nastreeft? Met de leerscans kun je op een gemakkelijke manier je eigen leervoorkeuren en denkgewoonten in kaart brengen en daarmee effectiever vormgeven aan je ontwikkeling. In dit filmpje (ca 9 min) legt Manon uit wat leervoorkeuren en denkgewoonten zijn.

Professionele identiteit

Jouw professionele identiteit staat op het snijpunt van wie je bent, wat je doet, in welke werkomgeving je je werk doet en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. Professionals leveren graag goed werk en daarvoor is het nodig dat ze sterk in hun schoenen staan. In dit filmpje (ca 11,5 min) bespreekt Manon het belang van het werken aan je professionele identiteit en wat je daarin kan doen. Lees voor meer achtergrond bijvoorbeeld het boek Mijn Binnenste Buiten (2019).

Leiderschap van de programmamanager

Gezien de cruciale rol van de programmamanager en zijn leiderschap in het realiseren van een programma hebben Jo Bos, Helmuth Stoop en Björn over dit thema een boek geschreven: Leiderschap van de programmamanager (2018). In dit filmpje (ca 1,5 min) introduceert Björn het boek en gaat hij in op de vraag waarom het waardevol is voor programmamanagers die willen werken aan hun leiderschap. Het boek bevat allerlei thema’s, hulpmiddelen en vragen waarmee je praktisch aan de slag kunt met je ontwikkeling.

Queeste naar goed werk

‘De lerende organisatie’ is terug van weggeweest. Steeds meer organisaties proberen er vorm aan te geven. Maar waarom verloopt dat vaak toch zo moeizaam? En wat is eraan te doen? In dit filmpje (ca 2,5 min) vertelt Manon over haar boek Quees­te naar goed werk (2018) waarin ze hier dieper op ingaat. Ze onderzoekt wat de hedendaagse ontwikkelingen vragen van professionals en organisaties. Wat is nodig om samenspel soepel te laten verlopen en een lerende organisatie te vormen die werkt aan ‘goed werk’?

Goed werk / GoodWork Project

In deze videoboodschap (ca 10 min) gaat Howard Gardner, grondlegger van het GoodWork Project, in op de vraag wat hij verstaat onder ‘goed werk’: het is technisch uitstekend (excellence), het is persoonlijk zinvol en genereert betrokkenheid (engagement) en het is op ethische wijze uitgevoerd (ethical). het vormt een van de inspiratiebronnen achter ons bedrijf, Good Work Company. Lees meer over de grondleggers van het gedachtegoed achter Good Work en over onze visie op goed werk.

Program Canvas

Björn introduceert in dit filmpje (ca 1,5 min) het Program Canvas (2016), waarvan hij één van de ontwikkelaars is. Het Program Canvas is een veelgebruikt en praktisch hulpmiddel om samen met betrokkenen te bouwen aan programma’s, doelgerichte veranderopgaven. Het canvas is gebaseerd op het gedachtegoed van Werken aan Programma’s, waarvan Björn de auteur is. Het format van het canvas kun je gratis downloaden op de website van Werken aan Programma’s, platform voor programmamanagement.

Eigenaarschap

Dit ‘filmpje’ (van ca. 30 min) is opgenomen ter gelegenheid van de Ernst Heijmanslezing 2017 van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA), uitgesproken door Björn. De lezing gaat over het thema eigenaarschap, toegespitst op de rol van de adviseur en de verhouding met een opdrachtgever. De inzichten zijn echter breder toepasbaar, ook in andere rollen en functies waarin eigenaarschap speelt. Je kunt het verhaal ook gratis downloaden en op je gemak nalezen; zie onze publicaties.

Je Binnenste Buiten

Een sterke professionele identiteit is de basis voor je organisatie. Het geeft veerkracht om met veranderingen en transformaties om te gaan. Het vergemakkelijkt samenwerken doordat handelen herkenbaar wordt, is het fundament van zelfsturing en geeft richting aan leren en ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen. In dit filmpje (ca 2,5 min) vertelt Manon over haar boek Je Binnenste Buiten (2015), waarin het onderwerp professionele identiteit centraal staat.

Professionele identiteit

In een agile wereld is het belangrijk te weten wat je basis is en waarin je gelooft. Een sterke professionele identiteit is die basis. Maar wat betekent dit? Manon geeft in dit interview (ca 2,5 min) aan hoe je dit aanpakt. Tijdens Next Learning 2017 vertelde ze er meer over in thema ‘Empower de lerende – DIY’: www.nextlearning.nl. Je kunt meer over professionele identiteit lezen in haar boek Je Binnenste Buiten (2015). Zie ook het filmpje dat hierboven staat.

Snoeien doet bloeien

Op 27 maart legde Manon, als lector bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, in een openbare les uit hoe snoeien en bloeien werkt wanneer het gaat om het ontwikkelen van professionele identiteit. Snoeien doet bloeien is de publicatie die hoort bij de openbare les, ter gelegenheid van de afronding van haar eerste lectoraatsperiode. Je kunt het filmpje bekijken door op deze link te klikken. In een iets kleiner formaat staat het hieronder.