Kritische beroepssituaties in het toezicht


Bureau Inspectieraad i.s.m. Manon Ruijters en Björn Prevaas (2021)

Wanneer doe je het goed in jouw vakgebied? Of voor inspecteurs: wat is goed inspectiewerk? Het is een even basale als complexe vraag voor elke professie die zichzelf serieus neemt. Het is een vraag die niet alleen individueel is, maar ook speelt op het niveau van organisatie of (beroeps)groep. Op individueel niveau: hoe weet je nu als individueel inspecteur dat je het… lees verder

Direct downloaden

Eigenaarschap in (tijdelijke) organisaties ontrafeld


Carlijn Nelis, Björn Prevaas en Manon Ruijters (2022)

Eigenaarschap is een begrip dat ons fascineert, maar dat altijd wat glibberig en ongrijpbaar is gebleven. Wij gingen daarom op zoek naar wat onderzoek erover te vertellen heeft, met name over psychologisch eigenaarschap. Daar hebben we empirisch onderzoek aan gekoppeld. Op basis daarvan hebben we een model ontwikkeld dat houvast biedt bij vraagstukken waarin (het… lees verder

Direct downloaden

Handreikingen voor gesprekken over goed werk


Gerritjan van Luin en Manon Ruijters (2021)

Soms loop je tegen situaties aan waarvan het fijn zou zijn om een meer gemeenschappelijk beeld te krijgen over wat daarin goed is om te doen. Een gesprek over goed werk kan daarbij helpen. Tijdens zo’n gesprek verken je met elkaar de bandbreedte van wat je als team als goed werk beschouwt. Zo’n bandbreedte is belangrijk om je te realiseren dat er niet één kijk op goed… lees verder

Direct downloaden

De kunst van samen bepalen wat goed is


Freerk Wortelboer, Tom van Oeffelt en Manon Ruijters (2021)

Teamwerk is in ontwikkeling. Kennen we teams in het verleden vooral als een afgebakende groep mensen die werkt aan een vaste taak of project met een team-/projectleider, tegenwoordig zien we tal van andere vormen: leergemeenschappen, netwerken, communities, programma’s. De opgaven waaraan ze werken zijn complexer en vaak minder scherp omlijnd. De samenstelling wisselt… lees verder

Direct downloaden

Samen op zoek naar goed werk


Tom van Oeffelt, Manon Ruijters en collega’s (2021)

Het rapport Samen op zoek naar goed werk – Professioneel framen van de teamopgave doet verslag van drie-en-een-half jaar onderzoek met zeven mbo-teams naar ‘goed werk’. Hoe kan een team samen bepalen wat goed werk is in de klus die voorligt? Het belangrijkste resultaat? Vorm samen beelden van goed werk en put daarvoor uit de ervaringen. De publicatie biedt inspiratie voor… lees verder

Direct downloaden

De invloed van Multiple Team Membership op Goed Werk


Karin Derksen, Björn Prevaas en Manon Ruijters (2021)

Heb je er wel eens over nagedacht in hoeveel teams, groepen of andersoortige collectieven je participeert? Grote kans dat ze niet op één hand te tellen zijn. Wat betekent dat voor het individu, het team en de organisatie en hoe kun je hiermee omgaan? Gemiddeld nemen professionals aan zo’n acht teams tegelijkertijd deel. Maar als we om ons heen navraag doen, dan zijn… lees verder

Direct downloaden