Canon van het leren

Manon Ruijters en Robert-Jan Simons (2012)

Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks. Een basiswerk over leren in en om organisaties ontbrak al helemaal. Die constatering bracht Manon en Robert-Jan ertoe een basisboek te maken met 50 gezichtsbepalende concepten rond leren en ontwikkelen: de Canon van het leren.

Ze kregen hulp van ruim vijftig auteurs, mensen uit wetenschap en praktijk, zodat er 50 toelichtingen op belangrijke concepten en hun grondleggers ontstonden. Deze auteurs brengen de theorieën niet alleen helder en zonder overbodige poespas over, maar delen hun persoonlijke fascinatie, ervaring en kritische reflecties.

De 50 hoofdstukken kennen een vergelijkbare opbouw:

  • Start vanuit een persoonlijk verhaal van de auteur over de grondlegger
  • Uitleg van het concept zoals het door de grondlegger is bedoeld
  • Doorvertaling naar de praktijk en een kritische reflectie
  • Afsluiting met referenties

Het boek is bestemd voor praktijkmensen: trainers, opleiders en adviseurs die zich bezighouden met leren in en om organisaties in de meest brede zin van het woord. Managers, wetenschappers en studenten vinden verdieping in de Canon. Er is ook een website van de Canon van het leren waarop nieuwe ontwikkelingen te vinden zijn.