Identiteit = werk

Manon Ruijters en Gerritjan van Luin (2021)

Voor het vakblad Toegepaste Psychologie schreven Manon Ruijters en Gerritjan van Luin het artikel Identiteit = werk (vanaf pagina 29).

Als toegepast psycholoog heb je ongetwijfeld met enige regelmaat te maken met identiteitsvraagstukken van je cliënten (vraagstukken over wie ze echt willen zijn in hun werk, waar ze het gevoel hebben onder druk te staan, vraagstukken over een volgende stap en dergelijke). Maar als we de volkswijsheid volgen dat het bij de loodgieter thuis vaak lekt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je eigen identiteitsvragen er vaak bij inschieten.

Zeker voor een beroepsgroep als toegepaste psychologen lijkt het ons van belang om voldoende aandacht te besteden aan het eigen identiteitswerk om stevig genoeg te staan om anderen te helpen bij het versterken van hun professionele identiteit. In dit artikel geven we daarom houvast in het denken over je eigen professionele identiteit en het begrippenkader dat daarbij hoort. We raken achtereenvolgens aan een aantal aan elkaar gerelateerde perspectieven:

  • Zelfkennis en identiteit
  • Identiteitswerk
  • Professionele identiteit
  • Beroepsidentiteit