In bloei trekken

Manon Ruijters (2011)

In bloei trekken is de publicatie die hoort bij de openbare les van Manon, ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van lector Ecologie van het Leren aan Stoas Hogeschool op 21 maart 2011. Hierin zet ze de toon voor vier onderzoeksjaren rondom de ecologie van het leren.

Het verhaal dat ze neerzet is geen verslag van onderzoek, maar een opmaat naar onderzoek. Het verhaal vindt z’n oorsprong in haar eerdere werk en is een samenspel van inzichten, denkrichtingen, hypotheses en verkenningen. Ze neemt je mee langs haar belangrijkste inspiratiebronnen, zodat je weet uit welke hoek de wind waait. Daarna vertelt ze een verhaal in twee keer drie onderdelen.

De eerste drie gaan over de inhoud. Daarin gebruikt ze het begrip ecologie als inspiratiebron om te kijken naar het leren. Wat betekent ecologie eigenlijk? En hoe ecologisch, in metaforische zin, kijken we naar het leren? Ze komt daar uit op een drietal kernbegrippen: holistisch, systemisch en organisch. Met als achterliggende gedachte: Hoe holistisch benaderen we het leren? Wat betekent systemisch kijken naar leren? En welke inzichten biedt het organische perspectief ons?

Het tweede drietal gaat over haar plannen voor onderzoek. Wat gaat ze doen met de eerder geschetste gedachten? Wat wil ze onderzoeken en aan welke praktijkvraagstukken raakt dat dan? Daar komt ze uit op een drietal onderzoeksgebieden, gericht op individueel, groeps- en organisatieniveau.