Je Binnenste Buiten

Manon Ruijters en collega’s (2015)

In Je Binnenste Buiten verkennen de auteurs – Manon met collega’s – praktijkvraagstukken rondom professionele identiteit, beschrijven ze wat een professional nu eigenlijk is en welke dilemma’s deze tegenkomt, wordt de kleurrijke geschiedenis van identiteit geschetst, om dit alles ten slotte samen te voegen tot begripsvorming en handelingsperspectieven rond professionele identiteit.

In een omgeving waar

  • veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand van aard
  • dynamiek en ontwikkelingen grilliger en onvoorspelbaarder worden
  • het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt
  • alles sneller, beter, scherper en steeds vaker ‘anders’ moet
  • de druk op ‘professionalisering’ en ‘professionaliteit’ nog steeds stijgt
  • leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is

 is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Een sterke professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen en transformaties om te gaan (zoals van doceren naar begeleiden, van zorgen voor naar zorgen dat, of van specialist naar adviseur). Het vergemakkelijkt samenwerken doordat handelen herkenbaar wordt, is het fundament van zelfsturing en geeft richting aan leren en ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen.

Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. In deze nieuwe dynamiek willen wij de professional helpen de eigen professionele identiteit weer vast te pakken en organisaties helpen professionele identiteit een plek te geven in hun totale leren en ontwikkelen.

Dit boek is genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2016. Bij dit boek zijn 70 dialoogkaarten ontwikkeld: Ons Binnenste Buiten. Zie ook: www.professioneleidentiteit.nl en het filmpje van Manon over het boek.