Leiderschap van de programmamanager

Björn Prevaas, Jo Bos en Helmuth Stoop (2018)

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het realiseren van de energietransitie, het verbeteren van de dienstverlening van een organisatie of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het vak dat de betrokkenen helpt dit soort opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Er is inmiddels veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek vullen Björn, Jo en Helmuth die lacune op. De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

In Leiderschap van de programmamanager zijn 14 thema’s uitgewerkt die het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Per thema hebben Björn, Jo en Helmuth theorie en praktische handvatten opgenomen. Daarmee willen ze je aanzetten tot gerichte reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling. Ze hopen dat je met dit boek je leiderschap als programmamanager verder zult ontwikkelen.

Zie ook deze mooie reviews over het boek van Dirk-Jan de Bruijn, van Henny Portman en van Rijk Binnekamp.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]