Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk

Manon Ruijters (2017)

Op vrijdag 17 november 2017 hield Manon haar inaugurele rede aan de Vrije Universiteit met de titel: Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk. In haar oratie verschuift ze de focus van de lerende organisatie op leren naar een focus op ‘goed werk’. Het gaat daarin niet alleen om streven naar excellentie, maar ook naar ethiek en energie. Werk dat goed is, goed doet en goed voelt.

Veel organisaties zoeken naar manieren om professionals ‘in hun kracht te zetten’ bijvoorbeeld door het geven van ruimte, regelgeving en protocollen te verminderen en zelfsturing in te voeren. Zowel de overbelasting als de onderbenutting van professionals lijkt echter toe te nemen. Tel bij de afname in regels een verveelvoudiging in samenspel op specifieke opgaven, dan is de consequentie dat teams steeds meer zelf moeten bepalen wat nu eigenlijk ‘goed werk’ is. Waar ligt de lat? Hoe om te gaan met verschillende opvattingen? Wie neemt de lead? In al deze dynamiek vestigen we hoop op ‘de lerende organisatie’. Want duidelijk is dat leren en ontwikkelen een grote rol spelen. De aanname ‘leren is goed, méér leren is beter’ helpt echter niet, maar staat de gewenste ontwikkeling in de weg.

In deze publicatie lees je het integrale verhaal dat Manon gehouden heeft tijdens haar oratie. In het boek Queeste naar goed werk gaat ze dieper op de besproken thema’s in en behandelt ze ook andere onderwerpen.