Manifest voor de ontwikkelidentiteit

Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Björn Prevaas en Robert-Jan Simons (2022)

Leren en ontwikkelen zijn geen onderwerpen waar veel mensen heel gericht over nadenken. Opmerkingen als ‘ik ben een doener’, of ‘ik ben een denker’, ‘ik leer het liefst in de praktijk’ of ‘ik hou echt van leren’ voeren regelmatig de boventoon, en vaak blijft het daar dan bij. Toch hebben we er wel dikwijls de mond van vol: ‘we moeten meer van onze fouten leren’, ‘wat kunnen we van die ervaring leren?’, ‘hoe krijgen we hen nu aan het leren, willen ze eigenlijk wel echt?’, ‘we hebben nu zo’n gave game, die zou iedereen moeten doen’ of ‘zij zouden echt eens moeten leren omgaan metÔǪ’.

Er zijn veel mensen voor wie leren en ontwikkelen dagelijkse kost is, er is veel wetenschappelijke kennis over beschikbaar, maar in de praktijk voeren we over ons eigen leren niet vaak een goed gesprek. En dat gaat in de weg staan, bijvoorbeeld wanneer we leerervaringen opdoen die niet aansluiten bij je vragen of je manier van leren. Wanneer er in teams en organisaties meer druk komt te staan op het realiseren en de balans tussen leren en realiseren verstoord raakt. Of wanneer de wereld zo hard in ontwikkeling is dat we na moeten denken over hoe onze eigen ontwikkeling zich daarmee verhoudt.

Met dit manifest willen we professionals, en met name zij die het leren van anderen begeleiden en organiseren, meenemen in het belang en de werking van ontwikkelidentiteit en een kleine opmaat geven in hoe hiermee te werken. Je ontwikkelidentiteit is dat wat je leren en ontwikkelen (vorm en inhoud) onvervreemdbaar kleur geeft op de verbinding van wie je bent en de context waarin je je bevindt. Wanneer iemand meer inzicht heeft in zijn ontwikkelidentiteit, kan hij beter sturing geven aan zijn leren en ontwikkelen.

We nemen je mee langs het ontstaan van ontwikkelidentiteit, hoe dit raakt aan allerlei bewegingen op team, organisatie en maatschappelijk niveau en hoe je je eigen ontwikkelidentiteit kan verkennen. We sluiten af met een aantal aandachtspunten en denkrichtingen voor wat ons staat te doen als we er meer recht aan willen doen. Bij dit manifest hebben we ook dialoogkaarten, genaamd Ons Ontwikkelen Ontward (2022), ontwikkeld die helpen om je ontwikkelidentiteit onder de loep te nemen.

Wil je meer te weten komen over identiteitswerk en dan in het bijzonder professionele identiteit, bekijk dan onder meer ook:

  • Het boek Je Binnenste Buiten, waarin het concept professionele identiteit verder is uitgediept
  • Het handboek Mijn Binnenste Buiten, dat meer praktische handvatten geeft over professionele identiteit
  • De dialoogkaarten Ons Binnenste Buiten, die je helpen om in gesprek te gaan over je professionele identiteit