Ons Ontwikkelen Ontward

Manon Ruijters, Gerritjan van Luin en Robert-Jan Simons (2022)

Leren en ontwikkelen is niet meer voorbehouden aan een enkeling en de organisatie ervan ook niet meer aan scholen of opleidingsinstituten. Leren en ontwikkelen doen we allemaal op een eigen manier en een leven lang. Als een leven lang leren en ontwikkelen zo belangrijk is, en als er zoveel verschillende manieren zijn waarop we dat doen, dan is het des te belangrijker dat je je eigen leren en ontwikkelen doorgrondt en ook goed kunt aansturen. We hebben het dan over je ontwikkelidentiteit.

Met deze kaarten kun je de dialoog met collega’s, leidinggevenden, (professionele) vrienden of familie aangaan rond deze thematiek, om zo stap voor stap meer grip te krijgen op je ontwikkelidentiteit. Wanneer je daar meer beeld bij hebt, kun je ook beter zelf sturing geven aan je leren en ontwikkelen en waai je minder met alle winden mee.

Ons Ontwikkelen Ontward bestaat uit een set van 81 kaarten. Er zijn 10 velden van onderzoek. Elk veld heeft een eigen kleur en bestaat uit een kaart met een hoofdvraag, 5 kaarten met subvragen, een kaart met een verkenning en een kaart met twee narratieven. De 81ste kaart is de gouden kaart, de eindkaart die je vraagt wat je over je ontwikkelidentiteit hebt ontdekt.

De dialoogkaarten zijn gemaakt in een samenspel tussen Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Robert-Jan Simons, Niek van Benthum, Desiree Bierlaagh, Björn Prevaas, Rika Schut en Netty Winters-Prins.

Zie ook deze beschrijving op de website van ManagementImpact, met daarin enkele voorbeelden van de kaarten.

Voor verdere achtergrond en verdieping op het concept ontwikkelidentiteit hebben we ook een manifest geschreven en volgt later in 2022 of in 2023 nog een boek.

Wil je meer te weten komen over identiteitswerk en dan in het bijzonder professionele identiteit, bekijk dan onder meer ook:

  • Het boek Je Binnenste Buiten, waarin het concept professionele identiteit verder is uitgediept
  • Het handboek Mijn Binnenste Buiten, dat meer praktische handvatten geeft over professionele identiteit
  • De dialoogkaarten Ons Binnenste Buiten, die je helpen om in gesprek te gaan over je professionele identiteit