Ontwikkelen van programmamanagement (white paper)

Manon Ruijters en Björn Prevaas (2020)

Veel organisaties zetten programma’s in om complexe interne of externe opgaven te realiseren. Programmatisch werken (programmamanagement, programmasturing) helpt bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van samenwerking over de grenzen van disciplines, afdelingen en organisaties heen, die niet vanzelf tot stand komt en die wel nodig is om bepaalde ambities waar te maken.

Ondanks dat programma’s al lang niet meer nieuw zijn, gaat het goed doen ervan nog niet vanzelf. Dat heeft er onder meer mee te maken dat het ontwikkelen van deze manier van werken vaak te smal wordt aangepakt: er wordt vooral ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden van de programmamanagers.

In het white paper Plattegrond voor het ontwikkelen van programmamanagement introduceren Manon en Björn een meer integrale en systemische benadering. Overigens is de manier van kijken die ze beschrijven ook waardevol voor het ontwikkelen van andere manieren van werken, zoals projectmatig werken, opgavegericht werken en agile werken.

Ze nemen een korte aanloop door een blik te werpen op de huidige professionaliseringspraktijk en de beperkingen die dat met zich meedraagt. Daarna presenteren ze een plattegrond waarin vijf lagen – die van individu, team, vak, organisatie en maatschappij – met elkaar in verband zijn gebracht. Vervolgens besteden ze aandacht aan elk van deze vijf lagen (die wel te onderscheiden maar niet te scheiden zijn) en geven daarbij wat handreikingen voor interventies.