Professional identity development of executive coaches

Charlotte Goedmakers, Yvonne Burger en Manon Ruijters (2021)

Executive Coaches vormen een relatief jonge beroepsgroep. Zij hebben een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid in hoe zij hun rol in de relatie met hun klant vormgeven. Wat we nog niet weten is hoe individuele executive coaches hun eigen ‘kleur’ ontwikkelen en hoe tevens de collectiviteit van de beroepsgroep van executive coaches vorm krijgt. Een verkenning van het bestaande onderzoek naar professionele identiteit van andere ‘helpende beroepen’ leert ons dat er verschillende perspectieven zijn om dat te onderzoeken.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrfit Amsterdam in Science, Business and Society. Het hele tijdschrift vind je hier. Referentie: Goedmakers, C.J., Burger, Y.D. & Ruijters, M.C.P. (2021). Professional Identity Development Of Executive Coaches. Amsterdam in Science, Business and Society, 3, 57-58.