Professionele identiteit (white paper)

Manon Ruijters (2020)

Professionaliteit of het gebrek eraan kan behoorlijke impact hebben. Neem nu een simpele ervaring als winkelen. Het zat me laatst niet echt mee. Nadat wederom een verkoper uitgebreid stond te verkondigen hoe énig iets was, schoot ik bijna uit mijn slof. Het was vervolgens een verademing om, na eindeloos overvraagd en overgeadviseerd te zijn, in een andere kledingzaak met iemand te maken te krijgen die wél aanvoelde dat een beetje ruimte bij ons beter werkte. Hij leek precies te weten wanneer zijn vakkennis nodig was of hij met een scherpe blik een onverwachte toevoeging kon maken. Die professionaliteit, daar kan ik enorm van genieten! Zo bewonder ik ook collega-adviseurs die, meer dan een probleem helpen oplossen, een klant écht weten te versterken, en docenten die precies aanvoelen wanneer een paradoxale interventie beter werkt dan wederom een luisterend oor. Dat zijn stuk voor stuk sterke professionals die beduidend meer doen dan het simpelweg uitoefenen van een vak.

Kijk ik dan naar organisaties, dan schrik ik vaak van het onbenutte potentieel van professionals. Dat herken je bijvoorbeeld bij de zoektocht naar mensen voor specifieke uitdagende klussen: waarom zijn de lijstjes met namen daarvoor vaak zo akelig kort? Of waarom laten professionals in gesprek met managers maar de helft zien van wat ze waard zijn? Ik hoor professionals zo vaak zoeken naar hun eigen kleur, naar betekenis, naar meerwaarde en naar hoe ze moeten omgaan met de druk van alle hedendaagse veranderingen. En dat terwijl managers tegelijkertijd roepen om professionals met méér power, méér zelfsturing, méér veerkracht, méér eigen inbreng. Hoe kunnen ze elkaar zo mislopen en waar blijft de kracht van de professionals? Ze lijkt wel onder een wattendeken terechtgekomen, verloren gegaan in regelgeving, beheersing en georganiseer.

Deze white paper gaat over de blinde vlek in het ontwikkelen van organisaties: namelijk de ontwikkeling van sterke professionals, mensen met een sterke professionele identiteit. We vertrekken vanuit de huidige uitdagingen en veranderingen in organisaties en kijken wat echte professionaliteit tegenhoudt. We verkennen het thema Professionele Identiteit, wat je hier als organisatie aan kunt bijdragen en hoe je er eerste stappen in kunt zetten. De onderliggende stelling is dat de professional uit balans is gebracht en dat het investering vraagt om te komen tot veerkracht, wijsheid, zelfsturing en excellentie: een investering in zijn professionele identiteit.