Programma Aardgasvrije Wijken (essay)

Manon Ruijters en Björn Prevaas (2020)

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Samen leren betrokkenen op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. Dit doet het programma via een Kennis- en Leerprogramma (KLP) en grootschalige proeftuinen. Het KLP en de proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, zodat gemeenten samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met de wijkgerichte aanpak.

Op 23 januari 2020 was het eerste Congres Aardgasvrije Wijken. Wij schreven hiervoor een essay dat onderdeel uitmaakt van een bundel met negen essays en waarin professoren adviezen geven aan mensen die werken aan betere, mooiere en duurzamere wijken. We belichten in ons essay vooral de leerkant van deze complexe opgave, onder de titel: ‘Vrij van aardgas, rijk aan leren’. Je vindt de bundel op de website van het programma of ga rechtstreeks naar de bundel met essays.