Samen leren op het speelveld tussen theorie en praktijk

Manon Ruijters en Daan de Kruijf (2023)

Wij trekken al een tijdje samen op met Coöperatie Leren voor Morgen in het onderzoeken van leren & ontwikkelen in transities. In dit artikel kijken Daan de Kruijff en Manon Ruijters naar de verbinding van theorie en praktijk, en hoe we die tot stand kunnen brengen in een zogeheten Research-Practice Partnership als Sustainability Skills. Research Practice Partnerships zijn samenwerkingsrelaties op lange termijn tussen mensen werkzaam in het gehele veld tussen theorie en praktijk.

“Sustainability Skills begon als Circular Skills in 2019. De opdracht was toen nog erg onduidelijk: het ontwikkelen van circulaire vaardigheden. Niemand wist nog precies wat die vaardigheden waren, maar wel dat ze ontwikkeld moesten worden. Vooral in het beroepsonderwijs. We organiseerden toen een hele stapel pilotprojecten. In twee jaar tijd hebben we er 13 uitgevoerd met ongeveer 30 scholen. Dit waren allemaal leuke projecten die een stukje van de puzzel gingen uitzoeken: een training voor docenten, het ontwikkelen van curriculum voor een minor, een game, stageopdrachten, enz. Het doel van alle projecten was om meer in beweging te zetten dan alleen de uitvoering van het project. Ze hadden op dat moment weinig contact met elkaar en onze aanpak kende veel fragmentatie. Toen vroegen we ons af wat er nog meer nodig was om met de bouwstenen die hier werden gemaakt tot een systeemverandering te komen. We zijn gaan kijken hoe we langduriger konden samenwerken met initiatieven die op regionaal niveau dit soort projecten doen, om verder te komen in de transitie. Wat we graag zien is dat ze niet allemaal het wiel hoeven uit te vinden, maar dat het versnelt doordat ze elkaar gaan beïnvloeden en dingen aan elkaar kunnen overdragen, verbinden in de werkwijze van een Research-Practice Partnership.”

Dit artikel is onderdeel van een tweeluik over leren een ontwikkelen rondom veranderopgaven. Dit is deel 2. Mocht je eerst deel 1 willen lezen, klik dan hier.