Snoeien doet bloeien

Manon Ruijters (2015)

In de fruitteelt weet men niet beter: om te zorgen voor licht en ruimte voor bloesem en vruchten wordt er jaarlijks gesnoeid. Takken, die belemmerend zijn voor lichtinval, worden weggeknipt en omdat men weet dat de bloesem en de appeltjes op de zogenaamde kortloten komen, worden daar de uitschieters weggehaald.

Op 27 maart legde Manon, als lector bij Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool, in een openbare les uit hoe dat snoeien en bloeien werkt wanneer het gaat om het ontwikkelen van professionele identiteit. Snoeien doet bloeien is de publicatie die hoort bij de openbare les, ter gelegenheid van de afronding van haar eerste lectoraatsperiode.

In het boekje kijkt ze terug op die eerste lectoraatsperiode en beschrijft ze een manifest met een ecologisch perspectief op leren. Daarna geeft ze een introductie op het concept professionele identiteit. En ze sluit af met een uitnodiging om samen te werken in zogenaamde Research Practice Partnerships.

Zie ook dit interview met Manon over Snoeien doet bloeien.