Topclass, professionele identiteit als weg naar excellentie

Manon Ruijters, Elly van de Braak & Tom van Oeffelt (2013)

De druk op ‘professionalisering’ in de zorg, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven neemt zienderogen toe. Het moet beter, scherper en meer vanuit de professional zelf. Maar het lukt niet om hier noemenswaardige stappen in te zetten. Wat is er aan de hand en in welke richting moeten we zoeken om deze queeste naar excellentie handen en voeten te geven?

Het is eigen aan professionals om ‘goed’ te willen zijn in het vak. De uitdaging ligt erin deze bron op te sporen en aan te spreken, terug te gaan naar de kern van die professional. En dan bedoelen we niet alleen het opsporen van ieders drivers en sterke punten, maar met name ook het expliciteren en verdiepen van de normen in de professie, en jezelf daartoe verhouden. Dus niet alleen: wat zijn mijn kerncompetenties, maar ook: wat zijn de kerncompetenties in mijn vak en hoe verhoud ik mij daartoe. Zo ontstaat excellentie; door verbindingen die je legt, tussen je werk, je vak, je context (organisatie en wereld) enÔǪ jezelf.

Het draait om het kennen en vormgeven aan opvattingen, waarden en normen, praktijktheorie, je eigen passie en drijfveren. Daarmee is ook het verkennen en verstevigen van je professionele identiteit (PI) mogelijk en ontstaat de veerkracht, vindingrijkheid en vakkundigheid, nodig om je werk vorm te geven, in verbinding met andere professionals.

Voor professionals die écht goed willen zijn in hun vak, werken wij (in een combinatie van theorie en praktijk) aan een aanpak (een app, een netwerk, allerlei kleine experimenten) rondom vragen als ‘wat kenmerkt mij? Wat is mijn kracht en kwaliteit? Waar staat mijn vak voor en hoe verhoud ik mij hiertoe?’

Dit boekje was onze eerste publicatie, ontstaan om onze omgeving mee te nemen op onze reis rondom Professionele Identiteit. We hebben hierin een schets gegeven van zowel onze manier van denken als onze manier van werken in dit project.