Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.goodworkcompany.nl. Door deze website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 Good Work Company (“wij” of “ons”) verleent je toegang tot www.goodworkcompany.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie, lering en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Good Work Company. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke onderdelen.

De inhoud van deze website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Deze inhoud kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat bepaalde inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de website opgenomen inhoud, bestanden, hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Gebruikers kunnen reacties plaatsen op de website. Wij oefenen hierop gedeeltelijk controle of redactioneel toezicht uit en zullen klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Indien je vragen of twijfels hebt, neem dan contact op.