Beelden van goed werk in samenwerking – Grenzeloos samenwerken i.s.m. Good Work Company (2022)

Steeds vaker werken we over de grenzen van teams, afdelingen en organisaties heen met elkaar samen aan opgaven. Met enkele individuen, in project- of programmateams, in coalities of allianties. Voor even of voor langere tijd. Een groot deel van ons werk is namelijk niet langer op te knippen langs de grenzen van afdelingen en organisaties. Voor veel vraagstukken moeten we verschillende disciplines en partijen bij elkaar brengen om ze aan te pakken en op te lossen.

Dat samenwerking nodig is, is eigenlijk geen vraag meer. Toch gaat het niet vanzelf goed. Je kent uit je eigen ervaring vast voorbeelden waarin de samenwerking met een andere organisatie of organisatieonderdeel stroperig verliep. Misschien botsten jullie manieren van kijken en werken iets te veel? Gelukkig zijn er ook steeds meer voorbeelden waarin de samenwerking wél goed loopt, waarin het meer oplevert dan de betrokkenen alleen hadden kunnen bereiken.

Het programma Grenzeloos Samenwerken wil de samenwerking binnen de rijksoverheid, en tussen de rijksoverheid en andere partijen helpen verbeteren. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan teamcoaching, goed gefaciliteerde project start-ups en reviews en het gebruik van instrumenten zoals het grenzeloos samenwerkspel. Nog een andere insteek, is die van het identificeren van ‘kritische samenwerkingssituaties’ en het ontwikkelen van ‘beelden van goed werk’ voor het omgaan met die situaties. Daar gaat dit boekje over.

Waar gaat dit in de kern om? We komen allemaal weleens in samenwerkingssituaties terecht waarvoor geen standaardoplossingen zijn, waar de betrokkenen verschillend tegenaan kijken en waarin de spanning soms flink kan oplopen. Dat vraagt om het maken van een goede afweging: wat vind ik – of wat vinden wij – nu goed werk? Beter worden in het herkennen van deze kritische situaties en in het maken van dit soort afwegingen, helpt bij het versterken van de samenwerking over grenzen heen.

In dit boekje laten we zien hoe deze insteek werkt. We hebben dit in samenwerking met Grenzeloos Samenwerken ontwikkeld. Na de eerste versie in 2022 is er in 2023 een tweede versie uitgekomen.

Deze publicatie is onderdeel van een reeks van publicaties over kritische situaties en beelden van goed werk. Meer hierover vind je onder gedachtegoed.