Canon van leren & ontwikkelen – Manon Ruijters, Rika Schut en Robert-Jan Simons (2021)

De Canon van leren & ontwikkelen is hét basiswerk voor praktijkmensen zoals trainers, opleiders en adviseurs die zich bezighouden met leren en ontwikkelen in en om organisaties. Voor iedereen die iets van de achtergrond van leerconcepten wil weten, van de mens achter dat concept en van de mogelijkheden en beperkingen van het concept.

Deze volledig herziene editie bevat 50 gezichtsbepalende theorieën rond leren en ontwikkelen. Van Aangeleerd optimisme tot Werkleren. Nog eens 25 extra concepten – van Afgunst tot Zone van de naaste ontwikkeling – worden op de bijbehorende website (www.canonvanlerenenontwikkelen.nl) toegelicht.

Aan het boek werkten ruim vijftig auteurs mee, stuk voor stuk mensen uit wetenschap en praktijk. Het resultaat: vijftig toelichtingen op belangrijke concepten en hun grondleggers. De auteurs brengen de theorieën niet alleen helder en zonder poespas over, maar delen ook hun persoonlijke fascinatie, ervaring en kritische reflecties. De bijdragen zijn gebundeld door een redactie, bestaande uit Manon Ruijters, Rika Schut en Robert-Jan Simons.

Met de Canon van leren & ontwikkelen hopen de auteurs hun liefde voor het vak over te dragen en jouw nieuwsgierigheid te wekken. Om leren en ontwikkelen in en om organisaties te stimuleren.

Dit boek is een volledig herziene uitgave van Canon van het leren, dat in 2012 verscheen. Deze nieuwe editie met bijbehorende site bevat nieuwe en geüpdatete artikelen met actuele ontwikkelingen en inzichten, evenals nieuwe stromingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Op de website www.canonvanlerenenontwikkelen.nl staan nog eens 25 extra artikelen over invloedrijke concepten en hun grondleggers.