25e Basisopleiding Verandermanagement

Vanaf maart 2018 organiseert de School of Business and Economics, Executive Education van de VU alweer de 25e Basisopleiding Verandermanagement. De opleiding is gericht op mensen die in hun praktijk continu tegen veranderingen aanlopen en nu graag eens een wat breder beeld krijgen in voor Verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines om voor de eigen praktijksituatie daaruit de passende selectie te kunnen maken. De opleiding bestaat uit 3 blokken van elk drie dagen en start twee keer per jaar. We geven een korte schets.

Blok 1: Strategie & -verandering (o.a. met Steven ten Have).
 • Hoe diagnosticeer je nu eigenlijk, wat zijn behulpzame modellen en hoe hangen de begrippen met elkaar samen? (bv. veranderstrategie, veranderaanpak, change case en interventies, PROMIIC/Veranderkracht, model voor integraal en intentioneel veranderen);
 • Hoe kan ik naar verschillende soorten verandering kijken, en welke implicaties heeft dit voor de veranderstrategie? Maar ook: hoe concretiseer ik een veranderstrategie met behulp van veranderaanpakken in interventies en een interventieplan;
 • Wat zijn de grondslagen voor systematisch en methodisch veranderen, wat zijn belangrijke fouten en valkuilen?
 • Het oefenen met en kunnen kiezen en toepassen van theorie en modellen ten behoeve van (eigen) praktijkcases.
Blok 2: Organisatie en verandering (o.a. met Wouter ten Have)
 • Welke theorie en modellen aangaande management en organisatie, bestuur en sturing zijn behulpzaam, wat is de relatie tussen strategie, Verandermanagement en het besturen van organisaties, en wat zijn de organisatorische voorwaarden voor het kunnen veranderen van organisatie en gedrag;
 • Hoe kun je condities om de haalbaarheid van een verandering te vergroten onderkennen en beïnvloeden?
 • Het verkrijgen van inzicht in de succes- en faalfactoren op het gebied van management en organisatie in relatie tot verandering;
Blok 3: Leren, ontwikkelen en leiderschap (van jezelf en de organisatie) (met Jos Rovers, Manon Ruijters en Johann Wüstenberg)
 • Zicht krijgen op de nuances in het vakgebied van leren ontwikkelen en veranderen (verschil tussen opleiden – HRD – OD – veranderkunde – bepalen van de eigen positie);
 • Hoe leer je eigenlijk zelf en hoe beïnvloed dat je keuze van interventies? Hoe leren anderen, teams, organisaties? En hoe kies je daarbij passende interventies?
 • Wat zijn de heersende visies op leiderschap en de belangrijkste leiderschapstheorieën en –stromingen en wat is de rol van leiderschap bij veranderprocessen;
 • Hoe kun je verschillende leiderschapsstijlen i.r.t. specifieke verandervraagstukken herkennen en duiden en krijg je inzicht in de slaag- en faalfactoren?
 • En hoe zit het met jouw gedrag in relatie tot interventies?

Op 19 februari 2018 om 18.30 uur vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats speciaal voor geïnteresseerden in deze basisopleiding. De Basisopleiding Verandermanagement start op 12 maart 2018.

Voor aanmelding voorlichting en opleiding, neem vooral contact op.