Leervoorkeuren in de bieb

De bibliotheek is de bibliotheek niet meer, althans niet meer, zoals ik hem kende toen ik hem als kind voor de eerste keer bezocht. Jaren geleden al, vroeg een directeur van een bibliotheek mij of ik kon helpen met leren en ontwikkelen, want hij wilde ‘innovatieve bibliothecaressen’. We zijn alweer heel wat jaren verder en het vraagstuk naar de rol en taak van de bibliotheek (en dus ook naar het overleven) is nog urgenter geworden. Inmiddels verschuift de bibliotheek naar een meer maatschappelijke educatieve functie: hoe ondersteunen we mensen in het vinden van informatie en de weg in de maatschappij? Hoe helpt de bibliotheek bij persoonlijke ontwikkeling van mensen?

Het afgelopen jaar had ik een aantal mooie ontmoetingen met mensen uit de bibliotheek. Een van die gesprekken, die met Anneke Manche, Iris Meuleman en Laurie de Zwart van Rijnbrink, sprong eruit. Met z’n vieren hebben we heel concreet besproken wat leervoorkeuren kunnen doen in de educatieve vraagstukken. Net voor de kerstvakantie kreeg ik bericht dat het ‘ei’ was gelegd: een mooie ‘longread’, zoals zij dat noemen, over veel meer dan leervoorkeuren; over leren en ontwikkelen in deze bijzondere context.

In de longread De Bibliotheek als broedplaats voor persoonlijke ontwikkeling wordt een zoektocht naar verdieping en vernieuwing binnen de programmalijn Persoonlijke Ontwikkeling beschreven. De programmalijn krijgt binnen de bibliotheekbranche steeds meer aandacht, maar het is een flinke zoektocht om de programmering stevig vorm te geven. Ook wordt er vaak traditioneel geprogrammeerd, terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn. Daarom worden principes en voorbeelden genoemd die zich focussen op maatschappelijke thema’s, zelfkennis en 21e eeuwse vaardigheden. Deze thema’s hoeven programmamakers niet zelf te verzinnen; de gesprekken die worden gevoerd in de gemeenschap zijn daarin een goede leidraad. De Bibliotheek sluit dan aan bij waar mensen zelf staan in hun ontwikkeling. In de programmering is het interessant om rekening te houden met leervoorkeuren en grondtonen van het leren.

Lees de longread om een beeld te krijgen van hoe Rijnbrink leervoorkeuren en grondtonen een plek heeft gegeven in het vormgeven van de educatief-maatschappelijke functie van de bibliotheek.