Interview over professionele identiteit

Management Impact interviewde Manon over professionele identiteit en maakte daar een leuk artikel en filmpje van.

Professionele identiteit volgens Manon Ruijters: een interview

Jouw professionele identiteit staat op het snijpunt van wie je bent, wat je doet, in welke werkomgeving je je werk doet en welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. Professionals leveren graag goed werk en daarvoor is het nodig dat ze sterk in hun schoenen staan. Dat dit aandacht vraagt en dat ze die aandacht willen geven, is tijdens lezingen, masterclasses, colleges, werkbijeenkomsten en professionaliseringstrajecten steeds opnieuw gebleken.

Begrijpelijk, want met alle veranderingen die kenmerkend zijn voor het huidige organisatorische landschap, wordt van professionals steeds meer gevraagd. Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat je weet waar je van bent, waarin je gelooft, waarin je van betekenis wilt zijn, wat onvervreemdbaar van jou is en wat jou je kleur geeft.

Een sterke professional kiest ervoor om professional te zijn. Of, om analoog aan Paul de Blot te spreken: een sterke professional is een ‘vrije’ professional, iemand die zichzelf kent, iemand die weet wat er nodig is en die rekening houdt met zijn collega’s en de koers van de organisatie. Hij houdt zelf de regie. Hij houdt rekening met zijn omstandigheden, stemt af met collega’s, maar maakt ook bewust zijn eigen keuzes.

Daarvoor is het nodig dat hij zich bewust is van zijn waarden, normen, overtuigingen en opvattingen. Hij weet waar hij meerwaarde kan bieden, hoe hij van betekenis kan zijn voor zijn collega’s en zijn organisatie. Kiezen betekent de ene keer aansluiten en samenwerken en de andere keer eigenwijs zijn en alternatieven schetsen, maar het betekent altijd verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt om goed werk te willen leveren.