Over professionaliteit

Een vak kennen, is één ding, maar je vak in de context en met anderen optimaal laten werken, dat is nog een heel ander ding. Professionalisering is een goede basis, maar professionalisering leidt nog niet tot professionaliteit. Dat weten we eigenlijk ook wel: als je een goede opleiding hebt gedaan, heb je immers nog wel wat te doen wanneer je terug bent op de werkvloer om het ook daar te laten werken. Toch lijken we er wel vanuit te gaan dat deze twee 1 op 1 samengaan. Als er ergens een vraagstuk is rondom professionaliteit, duiken we meteen weer de professionalisering in.

Dit vraagstuk kennen L&D-professionals in een andere taal: namelijk het formele en het informele leren. Het bovenstaande zou door een L&D-er meteen gezien worden als een oproep om meer informeel te leren. Toch blijkt deze terminologie ons ook niet verder te helpen. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid vragen die bestaan rondom het informele leren: hoe doe je dat nu eigenlijk? Kun je dat wel organiseren? Ik (Manon) vraag me wel eens af of we met deze terminologie überhaupt in de buurt komen van werk en van professionaliteit. Zit er niet teveel leren in, niet alleen in het woord, maar ook in het denken. Daarom voor mij de voorkeur het over professionaliteit te hebben. Niet als resultante, maar als werkwoord: aanwakkeren van professionaliteit dus.

Werken aan professionaliteit vraagt dus andersoortige activiteiten. Veel daarvan zit in (opgavegericht) teamleren, maar ook het werken in vakcirkels hoort hierbij. Met vakcirkels verwijzen we naar groepen professionals die elkaar opzoeken en met elkaar vormgeven aan hun eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van hun vak en de context waarin ze bewegen. Vakcirkels zijn een specifieke uitwerking van vakgenootschappen. De afgelopen jaren hebben we er binnen de provincie Zuid-Holland volop mee geëxperimenteerd en schreven we – Ingeborg Weltevrede, Bob Houtkamp en ik – er een boekje over. Een boekje met twee ‘voorkanten’:

Dit boek is op de dag van de Vakgenootschappen op 20 november 2018, bij REMISE in Den Haag gepresenteerd en aangeboden aan Jan van Ginkel. Ik wens je veel leesplezier en zie uit naar je reactie!