Je inleven in de situatie

In ons boek Leiderschap van de programmamanager beschrijven we veertien thema’s die in onze optiek de kern van dat leiderschap vormen. Het tweede thema hebben we ‘Je inleven in de situatie’ gedoopt, met als subtitel ‘De match zoeken tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen’. Waar gaat het om bij dit thema?

De match zoeken tussen wat nodig is en wat jij kunt brengen

Gesprekken over programma’s gaan vaak al snel over de positie van de programmamanager. Waar gaat hij over? Wat mag hij wel en niet? Welke beslissingen mag hij wel en niet nemen? Welke positie krijgt hij in de organisatie? Hoe verhoudt zijn positie zich tot de lijnmanagers en wat betekent voor zijn ‘slagkracht’? Dat is jammer.

Wij vinden dat het gesprek eerst moeten gaan over de situatie, de opgave en het nut en de noodzaak van een programmatische aanpak. Dit betekent dat je je eerst inleeft in de situatie. Daarmee vorm je een beeld van de klus en het type aanpak dat daarbij past. Misschien is een programma zinvol, misschien ook niet. De vraag die daarna komt, is of er een goede match is tussen de situatie, de opgave, de mogelijke aanpak en jou als programmamanager.

Onderdeel van het leiderschap van een programmamanager is dat je jezelf niet naar voren schuift in alle situaties, maar dat je per keer onderzoekt of je de goede persoon op de goede plek bent. Dat doet een beroep op je zelfinzicht, oprechte nieuwsgierigheid, respect voor wat er is en is geweest, bewustzijn van je eigen manier van kijken, geduld om tot de kern te komen en empathie. Het helpt wanneer je je bewust bent van je eigen manier van kijken, onderzoekt welke blinde vlekken je daarbij hebt, en weet in welke situaties jij meer of minder tot je recht komt, zodat je een goede match kunt maken tussen wat er nodig is en wat jij te bieden hebt.

Het vraagt dat je enige tijd neemt om je de situatie goed eigen te maken en niet halsoverkop aan de gang gaat. Dit klinkt makkelijker dan het is, want opdrachtgevers hebben dat geduld vaak niet. Een programmamanager die leiderschap toont, vormt zich echter een goed beeld van de achtergrond, de opgave, de mensen en de aanpak die daarbij past. Dat gaat sommige programmamanagers heel gemakkelijk af. Anderen hebben daar meer moeite mee, omdat hun aandacht bijvoorbeeld meer op de inhoud, de doelen of de aanpak is gericht. Of omdat ze zich te makkelijk laten verleiden aan een opgave te werken die onvoldoende goed bij hen past.

In de beschrijving van dit thema geven we je handvatten om je in te leven in een situatie en in de mensen die daarbij betrokken zijn, en laten we zien wat hierbij komt kijken voor jou als leider.

Veel leesplezier!