Nieuwe versie Werken aan programma’s

Op 1 december 2023 heb ik samen met Niels van Loon het manuscript voor de nieuwe versie van Werken aan programma’s ingeleverd. Nu is het aan Paul de Kuyper, de redacteur van uitgever Boom, om het manuscript nóg beter te maken. Spannend wat er in januari terugkomt…

Het is echt een stevige verbetering ten opzichte van de versie uit 2018 en we zijn er best wel trots op. De tekst leest makkelijker, allerlei zijpaadjes zijn eruit en nieuwe concepten maken hun entree. Soms zijn het grote aanpassingen (bijvoorbeeld rond de introductie van het concept ‘vermogens’) en soms kleinere, maar wel betekenisvolle (zoals de vervanging van de term ‘opdrachtgever’ door ‘programma-eigenaar’). Ook hebben we een aantal thema’s opgenomen, die nog niet in de vorige versie waren uitgewerkt. En we hebben geprobeerd nog meer met voorbeelden te werken.

Het werken aan deze nieuwe editie markeert ook een nieuwe fase voor Werken aan programma’s. Het begon als een samenwerking met Theo van der Tak, toen wij het boek Programmamanagement, sturen op samenhang (Van der Tak en Wijnen, 2006) gingen herschrijven. Na een aantal releases van de hoofdstukken op deze website ging ik daar in 2018 alleen meer verder. De versie uit 2018 is degene die nog altijd op vrij te downloaden is op www.werkenaanprogrammas.nl.

Een paar jaar geleden groeide de behoefte om daar weer een slag op te maken en er ook een fysiek boek van te maken. Dat kreeg de vorm van een samenwerking met Niels van Loon, programmamanager van beroep en tevens auteur van Essenties van programmamanagement voor opdrachtgevers. De afgelopen jaren hebben we tussen onze werkzaamheden door de basis gelegd voor een nieuwe versie en daar gaan we samen vrolijk mee door! Ook de website van Werken aan programma’s gaat daarmee veranderen: wat in het boek komt, staat straks niet meer op de website. De website krijgt verdiepend materiaal, voorbeelden, templates en dergelijke.

Volgend jaar meer hierover. Nu eerst het redactiewerk van Paul afwachten en daar vervolgens mee aan de slag.

Op naar juni 2024, de lancering!