Visie op agile programmamanagement

PGM Open en de IPMA Interessegroep voor programmamanagement organiseren onder de noemer ‘PGM Community’ regelmatig inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden in programmamanagement.

De bijeenkomsten vinden meestal in het midden van het land plaats en worden georganiseerd door een kerngroep van nauw betrokkenen bij de vakontwikkeling rondom programmamanagement (Jo Bos, Bert van der Hooft, Mirabel Loos en Björn Prevaas). Op 7 december jongstleden hadden we het met elkaar over agile programmamanagement.

7 december 2017: visie op agile programmamanagement

Het is tegenwoordig ‘agile’ wat de klok slaat. Wat betekent dat voor het vakgebied programmamanagement? In de sessie hebben we een verscheidenheid aan agile frameworks geintroduceerd en zoomden we in op een paar daarvan die het label ‘agile programmamanagement’ hebben gekregen. We hebben gekeken naar de onderliggende principes en hoe die zijn doorvertaald naar een programma-aanpak.

Van daaruit zijn we in groepen aan het werk gegaan om een paar stellingen over de waarde en toepassing van agile programmamanagement te fileren. Denk hierbij aan stellingen zoals “In een agile programma is de rol van de programmamanager van ondergeschikt belang, net als bij agile projectmanagement. Op termijn kunnen we deze rol zelfs uitfaseren.” en “Agile veranderingen doorvoeren (korte iteraties) betekent dat changemanagement overbodig wordt.”. Plenair wisselden we voors en tegens uit en sloten af met onze gezamenlijke visie op agile programmamanagement. De resultaten van de sessie hebben we samengevat in een presentatie die je hier kunt downloaden.

Deze sessie werd verzorgd door Henny Portman van HWP Consulting en Björn Prevaas van Good Work Company. Henny is onder meer auteur van de recent verschenen boeken Scaling agile in organisaties en Managen van agile projecten. Björn is auteur van Werken aan Programma’s en het boek Program Canvas. Beiden hebben een fascinatie voor de ontwikkeling van mensen en organisaties verbonden aan het doen van projecten en programma’s.

Heb jij ook een mooie ervaring als programmamanager? En wil je die delen? Mail dan naar PGM Community via info@pgmcommunity.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Wij zijn partner van PGM Open en participeren daarmee ook in de PGM Community. Dat doen we omdat we het netwerk van programmamanagers in Nederland willen versterken en bij willen dragen aan voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaringen in programmamanagement.