Succesvol werken aan programma’s

Welke organisatiekenmerken bevorderen of belemmeren de uitvoering van programma’s? En hoe kun je met die organisatiekenmerken effectief omgaan? Het diagnosemodel KOMPAS© van Twynstra Gudde helpt je dit helder in kaart te brengen. Zodat je je programma op een professionele manier kunt opzetten en uitvoeren.

Een flexibele en wendbare organisatie pakt tijdelijke, complexe opgaven steeds vaker aan als programma. Programma’s kunnen helpen bij het doelgericht uitvoeren van de opgave. Maar ze hebben ook de eigenschap dat ze altijd anders gaan dan van tevoren was bedacht. Soms door externe ontwikkelingen. Maar vaak ook door de eigen organisatie(s). Het KOMPAS© helpt hierop te sturen.

Wat is het KOMPAS©?

Het KOMPAS© is een analyse- en diagnosemodel dat inzicht geeft in wat binnen een organisatie belemmerend of juist bevorderend werkt voor het werken in, aan en met programma’s. Gebaseerd op ruim vijftig jaar gebundelde programma-advieservaring, biedt het een unieke meervoudige kijk op organisatie(elementen). Er is tenslotte niet één waarheid als het gaat om de invloed van organisatiekundige elementen op een programma. Het KOMPAS© is dan ook geen theoretisch kader, maar een ‘evidence based’ analyse- en diagnosemodel.

Kompas programmavriendelijke organisatie

Wanneer helpt het KOMPAS©?

Bij opgaven die je als programma aanpakt redeneer, handel en manage je daarbij vanuit de maatschappelijke doelen/effecten die je wilt bereiken. Je legt de focust op díe projecten die daaraan bijdragen en zet de schaarse middelen doelgericht in. Bij het werken in, aan en met programma’s merk je echter dat dit niet altijd als vanzelfsprekend gaat. Er ontstaat bijvoorbeeld spanning met de lijn over de inzet van schaarse capaciteit. Er is onduidelijkheid over de (letterlijke en figuurlijke) plek en positie van de programmamanager. Deze en andere vraagstukken doen zich voor en hebben hun invloed op het ‘werkend krijgen’ van de programma’s.

Wat kun je zoal doen met het KOMPAS©?

Tijdens een workshop/gesprek van een dagdeel kunnen we je helpen het KOMPAS© ‘te lezen’ en toe te passen in jouw organisatie. Je selecteert zelf maximaal acht deelnemers: mensen met ‘gevoel voor de materie’, zoals programmamanagers, opdrachtgevers, controllers, interne organisatieadviseurs. Vanuit de eigen programma’s van de organisatie én kijkend naar de zes vlakken van het KOMPAS© stellen we gezamenlijk een diagnose over de organisatiekenmerken die bevorderend en/of belemmerend werken voor de programma’s.

Wat is het resultaat?

Toepassing van het KOMPAS© geeft je inzicht in de organisatiekenmerken en -mechanismen die bevorderend en belemmerend werken voor programma’s. Hiermee heb je de sleutel in handen voor een verbeterde uitvoering van je eigen programma.

Meer informatie over het KOMPAS©

Het KOMPAS© is ontwikkeld door Helmuth Stoop en Else Nicolai van Twynstra Gudde en Theo van der Tak (zelfstandig adviseur). Het sluit aan op het gedachtegoed van Werken aan Programma’s. Je kunt het KOMPAS© downloaden op de site van Werken aan Programma’s.

Interesse? Neem dan vooral eens contact op, dan nemen we je mee in de mogelijkheden en toepassing.