Training Agile programmamanagement

Veel organisaties zoeken naar manieren om meer wendbaar te worden en sneller in te spelen op veranderingen in hun omgeving. Dat heeft er vooral mee te maken dat veranderingen zich steeds sneller voltrekken, we daardoor met meer onzekerheid geconfronteerd worden en we daar op een slimme manier mee om moeten zien te gaan. Veelgehoorde termen in dit kader zijn agile werken en opgavegericht werken. Tegelijkertijd werken steeds meer organisaties ook met programma’s om veranderingen te realiseren.

In de training Agile Programmamanagement gaan Henny Portman en Björn Prevaas dieper in op de verbinding tussen agile werken en programmamanagement. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

 • Wat zijn de belangrijkste principes van agile werken en agile programmamanagement?
 • Waarom en wanneer zou je agile werken in een programma? En hoe anders is dat dan?
 • Hoe geef je een agile programma inhoudelijk vorm? Welke aspecten verdienen dan meer of minder aandacht?
 • Wat kun je met termen en concepten als iteratief, incrementeel, minimum viable product, en dergelijke?
 • Welke rollen zijn er te verdelen in een agile programma en hoe werken die met elkaar samen?
 • Wat vraagt een agile programma qua leiderschap van een programmamanager en qua besluitvorming?
 • Hoe stuur je op de voortgang in een agile programma en welke methodieken zijn daarbij beschikbaar?

Hieronder vind je meer informatie over de training, de kosten en de locatie. Heb je interesse om deel te nemen? Laat ons dat dan even weten via bjornprevaas@goodworkcompany.nl.

AgilePgM als vertrekpunt

In deze training gebruiken we het gedachtegoed van AgilePgM (ontwikkeld door ABC, voorheen DSDM) als uitgangspunt, aangevuld met aanpakken als Managing Successful Programmes en Werken aan Programma’s.

In de verschillende dagdelen behandelen we de onderdelen van deze aanpak – zoals de principes, de governance, de rollen, de aansturing, en aansluiting op projectaanpakken zoals PRINCE2 Agile en AgilePM en dergelijke – maar we doen dat niet als een doel op zich. De methode blijft ondergeschikt aan het te pakken krijgen van de bedoeling: meer wendbare organisaties en programma’s creëren, die beter invulling geven aan de wensen van de klant of de doelgroep.

Aanvullend hierop gaan we in op het leiderschap van de programmamanager, met thema’s als het creëren van eigenaarschap, omgaan met macht en gezag, dienstbaar handelen, jezelf en anderen ontwikkelen, en dergelijke. Hierover heeft Björn met collega’s het nodige geschreven in het boek Leiderschap van de programmamanager (2018).

Globaal programma van de training

De training bestaat uit 5 dagdelen met onder meer deze onderwerpen:

 • Kiezen voor agile programmamanagement: waarom zou je voor agile programmamanagement kiezen, en waar kies je dan voor?
 • Inhoudelijk vormgeven van een agile programma: hoe geef je een agile programma inhoudelijk vorm, hoe grijpen de levenscycli van agile programma’s en agile projecten in elkaar?
 • Organiseren en leiden van een agile programma: welke rollen kom je in een agile programma tegen, hoe ziet de rolverdeling eruit, hoe werken die rollen samen, en welk leiderschap vraagt dat?
 • Sturen op de voortgang van een agile programma: hoe krijg je inzicht in en stuur je op de voortgang in een agile programma, hoe ga je om met besluitvorming?

Aanvullende certificering mogelijk

Na deze training is het mogelijk om op te gaan voor je certificering in AgilePgM. Daarvoor bieden we een extra dagdeel aan om je voor te bereiden op het examen. Het examen vraag je zelf aan bij APMG. De examentraining en het examen zijn niet inbegrepen.

Doelgroep van deze training

Programmamanagers met minimaal 1 a 2 jaar ervaring en werkzaam in de publieke of private sector.

Uitgangspunten bij deze training

Het vertrekpunt is dat deelnemers op het programmaniveau tot meer wendbaarheid willen komen. We richten ons erop om de inzichten toepasbaar te maken voor alle typen programma’s. Deelnemers kunnen een eigen case inbrengen waar we in het programma steeds op terugvallen om de theorie te vertalen naar de praktijk van het eigen programma. We wisselen theorie, praktijkvoorbeelden en de toepassing op de eigen opgaven af om te ervaren hoe het uitpakt en welke vragen er dan ontstaan.

Gevraagde voorbereiding

Ter voorbereiding op de training vragen we je onder meer het handboek Agile Programme Management te lezen. Dit is Engelstalig (de training zelf is in het Nederlands, maar de materialen zijn (deels) in het Engels). Ook ontvang je het boek Leiderschap van de programmamanager. Mocht je meer over agile werken en programmamanagement willen lezen, dan kunnen we je aanvullende leessuggesties doen.

Data voor deze training

Nog niet bekend. Wil je de training incompany organiseren? Neem dan contact op.

Kosten voor deze training

De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 1.995,–, exclusief BTW, exclusief de kosten voor een optionele examentraining, inclusief de kosten voor locatie, catering en materialen. Wil je ook deelnemen aan de examentraining van een halve dag, dan zijn de aanvullende kosten € 300,–.

Locatie voor deze training

De locatie is de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder.

Over de trainers

Henny Portman

Als partner bij HWP Consulting richt Henny zich op het begeleiden van organisaties bij de transitie naar meer agile project-/programmamanagement. Henny helpt organisaties bij het verschuiven naar steeds meer hybride projectbesturing met het verkrijgen van inzicht en overzicht van de portfolio en de veranderende aansturing daarvan. Bij het beoordelen van de volwassenheid maakt hij o.a. gebruik van de P3M3-methodiek. Op basis van zijn meest recente boek ‘Scaling agile’ wordt Henny veel gevraagd om managementteams op weg te helpen. Als auteur van vakboeken en artikelen, blogger/recensent en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen en spreker op internationale congressen en gastdocent op Hogescholen en Universiteiten levert Henny een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Henny is een vakspecialist die zijn passie voor het vakgebied portfolio-, programma-, projectmanagement en PMO’s en zijn aversie tegen bureaucratie weet te vertalen in doelmatige en pragmatische oplossingen. Hij staat voor het verbinden en opzetten van PM(O) netwerken binnen en buiten organisaties waarin kennisuitwisseling, vragen en leren van elkaar centraal staan. Henny heeft 40 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en het opzetten en verder professionaliseren van PMO’s in (Oost) Europa en Azië en is coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2 Agile®, MoP®, MSP®, P3O®, SAFe®, AgilePM®, AgilePgM®, AgileSHIFT® en P3M3® en PMO Value Ring consultant.

Björn Prevaas

Björn begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 1 januari 2018 doet hij dat vanuit zijn eigen adviesbureau Good Work Company. Hiervoor was hij onder meer 11 jaar adviseur en partner bij Twynstra Gudde. In zijn werk helpt hij mensen, teams en organisaties hun programma’s en projecten goed op de rit te krijgen en steeds beter te worden in het realiseren van dat soort opgaven. Dat doet hij bij voorkeur door dicht op de praktijk te begeleiden. Ook ondersteunt hij directies en managementteams bij het professionaliseren van hun organisaties in project- en programmamanagement.

Björn onderneemt allerlei initiatieven om het vakgebied van programmamanagement verder te ontwikkelen, onder meer via zijn website, platform en boek Werken aan Programma’s. In 2016 publiceerde hij ook een boek over het Program Canvas, een handig hulpmiddel om snel en samen met betrokkenen tot de kern van een programma te komen. Al jaren heeft hij een actieve rol in het PGM Open, een event en een platform voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen programmamanagers. Met Jo Bos en Helmuth Stoop publiceerde hij in 2018 het boek Leiderschap van de programmamanager. Samen met TwynstraGudde verzorgt hij regelmatig open trainingen programmamanagement in een vierdaagse en een zesdaagse variant.