Training Agile programmamanagement

Veel organisaties zoeken naar manieren om meer wendbaar te worden en sneller in te spelen op veranderingen in hun omgeving. Veelgehoorde termen zijn dan agile werken, opgavegericht werken, maar ook programmatisch werken. (Hoe) komen deze verschillende manieren van werken bij elkaar en kunnen ze elkaar versterken (fit)? Of staan ze op gespannen voet met elkaar (fitty)?

In deze training (2 dagen en tussenliggende avond) gaan we dieper in op de verbinding tussen agile werken en programmamanagement. Enerzijds doen we dat vanuit de invalshoek hoe je een programma agile vormgeeft en anderzijds vanuit de invalshoek hoe je een programma in een organisatie doet die agile werkt of meer agile wil gaan werken. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

  • Waarom zou je agile werken in een programma? En wanneer is dat minder aan de orde?
  • Hoe verhoudt het kortcyclische perspectief van het agile werken (met vaste teams als basis) zich tot het meerjarige en tijdelijke perspectief van het programmatisch werken?
  • Als je principes van agile werken toepast in een programma (zoals zelforganisatie, veel interactie met de klant en kortcyclisch werken), hoe kan dat er dan uit komen te zien?
  • Hoe doe je een programma in een organisatie die zowel agile manieren van werken hanteert als meer ‘traditionele’ manieren van werken kent?

Hieronder vind je meer informatie over de training, inclusief data, kosten en locatie. Heb je interesse om deel te nemen? Laat ons dat dan even weten via bjornprevaas@goodworkcompany.nl.

AgilePGM als vertrekpunt

In deze training gebruiken we het gedachtegoed van AgilePgM, ontwikkeld door ABC (voorheen DSDM), als uitgangspunt. In de verschillende dagdelen behandelen we de onderdelen van deze aanpak – zoals de principes, de governance, de rollen, de aansturing, en aansluiting op projectaanpakken zoals PRINCE2 Agile en AgilePM en dergelijke – maar we doen dat niet als een doel op zich. De methode blijft ondergeschikt aan het te pakken krijgen van de bedoeling: meer wendbare organisaties en programma’s creëren, die beter invulling geven aan de wensen van de klant of de doelgroep.

Aanvullend hierop gaan we in op het leiderschap van de programmamanager, met thema’s als het creëren van eigenaarschap, omgaan met macht en gezag, dienstbaar handelen, jezelf en anderen ontwikkelen, en dergelijke. Hierover heeft Björn met collega’s het nodige geschreven in het boek Leiderschap van de programmamanager (2018).

Globaal programma van de training

  • Kiezen: waarom zou je voor agile programmamanagement kiezen, en waar kies je dan voor?
  • Programmeren: hoe geef je een agile programma inhoudelijk vorm, hoe grijpen de levenscycli van agile programma’s en agile projecten in elkaar?
  • Organiseren & samenwerken: welke rollen kom je in een agile programma tegen, hoe ziet de rolverdeling eruit, hoe werken die rollen samen, en welk leiderschap vraagt dat?
  • Besturen & beslissen: hoe krijg je inzicht in en stuur je op de voortgang in een agile programma, hoe ga je om met besluitvorming?

Aanvullende certificering mogelijk

Na deze training is het mogelijk om op te gaan voor je certificering in AgilePGM. Daarvoor bieden we ook een extra examentraining aan van een halve dag. Dit is optioneel en niet inbegrepen in de kosten.

Doelgroep van deze training

Programmamanagers met minimaal 1 a 2 jaar ervaring en werkzaam in de publieke of private sector.

Uitgangspunten bij deze training

Het vertrekpunt is dat deelnemers op het programmaniveau tot meer wendbaarheid willen komen. We richten ons erop om de inzichten toepasbaar te maken voor alle typen programma’s. Deelnemers kunnen een eigen case inbrengen waar we in het programma steeds op terugvallen om de theorie te vertalen naar de praktijk van het eigen programma. We wisselen theorie, praktijkvoorbeelden en de toepassing op de eigen opgaven af om te ervaren hoe het uitpakt en welke vragen er dan ontstaan.

Gevraagde voorbereiding

Ter voorbereiding op de training vragen we je onder meer het boek AgilePGM te lezen. Dit is Engelstalig (de training zelf is in het Nederlands, maar de materialen zijn (deels) in het Engels). Mocht je meer over agile werken en programmamanagement willen lezen, dan kunnen we je aanvullende leessuggesties doen.

Data voor deze training

Twee dagen, inclusief tussenliggende avond

29 en 30 maart 2021

Kosten voor deze training

De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 1.995,–, exclusief BTW, exclusief de kosten voor een optionele examentraining en certificering, inclusief de kosten voor locatie, catering, materialen en de tussenliggende overnachting. Wil je ook deelnemen aan de examentraining van een halve dag en je certificering in AgilePGM behalen, dan zijn de aanvullende kosten € 545,–. Wil je alleen je certificering behalen zonder de examentraining, dan zijn de aanvullende kosten € 295,–.

Locatie voor deze training

De locatie is de Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder.

Over de trainers

Henny Portman

Henny richt zich op het begeleiden van organisaties bij de transitie naar meer agile project-/programmamanagement. Hij helpt organisaties bij het verschuiven naar steeds meer hybride projectbesturing met het verkrijgen van inzicht en overzicht van de portfolio en de veranderende aansturing daarvan. Bij het beoordelen van de volwassenheid maakt hij o.a. gebruik van de P3M3-methodiek. Op basis van zijn meest recente boek ‘Scaling agile’ wordt Henny veel gevraagd om managementteams op weg te helpen. Als auteur van vakboeken en artikelen, blogger/recensent (https://hennyportman.wordpress.com) en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen en spreker op internationale congressen en gastdocent op Hogescholen en Universiteiten levert Henny een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Henny is een vakspecialist die zijn passie voor het vakgebied portfolio-, programma-, projectmanagement en PMO’s en zijn aversie tegen bureaucratie weet te vertalen in doelmatige en pragmatische oplossingen. Hij staat voor het verbinden en opzetten van PM(O) netwerken binnen en buiten organisaties waarin kennisuitwisseling, vragen en leren van elkaar centraal staan. Henny heeft 40 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en het opzetten en verder professionaliseren van PMO’s in (Oost) Europa en Azië en is coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2 Agile®, MoP®, MSP®, P3O®, SAFe®, AgilePM®, AgilePgM®, AgileSHIFT® en P3M3® en PMO Value Ring consultant.

Björn Prevaas

Björn begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 1 januari 2018 doet hij dat vanuit zijn eigen adviesbureau Good Work Company. Hiervoor was hij onder meer 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde.

In zijn werk helpt hij mensen, teams en organisaties hun programma’s en projecten goed op de rit te krijgen en steeds beter te worden in het realiseren van dat soort opgaven. Dat doet hij bij voorkeur door dicht op de praktijk te begeleiden. Ook ondersteunt hij directies en managementteams bij het professionaliseren van hun organisaties in project- en programmamanagement.

Björn onderneemt allerlei initiatieven om met name het vakgebied van programmamanagement verder te ontwikkelen, onder meer via zijn website en boek Werken aan Programma’s, een platform voor en boek over programmamanagement. Het beschrijft zijn gedachtegoed over programmamanagement, online en voor iedereen beschikbaar. In 2016 publiceerde hij ook een boek over het Program Canvas, een handig hulpmiddel om snel en samen met betrokkenen tot de kern van een programma te komen.

Al jaren heeft hij een actieve rol in het PGM Open, een platform voor kennisontwikkeling, ervaringsuitwisseling en netwerkvorming tussen programmamanagers. Met zijn partners in het PGM Open, Jo Bos en Helmuth Stoop, publiceerde hij in 2018 het boek Leiderschap van de programmamanager. Ook begeleidt hij al jaren de open training programmamanagement van TwynstraGudde.