Vermogens als potentiële kwaliteiten

De kerstvakantie is een mooie gelegenheid om lekker te lezen. In nieuw werk, maar ook in al wat ouder materiaal. En zo kwam ik bij het opruimen van de zolder een mapje tegen uit 2010 van een leergemeenschap waar ik destijds onderdeel van was, onder begeleiding van Jan Bas Loman. Bleek dat we het in die leergemeenschap hadden gehad over ‘vermogens’, een begrip dat afgelopen jaar nadrukkelijk opnieuw mijn pad kruiste (zie onze blog over het werken met vermogens).

In de stukken kwam ik deze passage tegen: “Vermogens zijn potentiële kwaliteiten, potentiële mogelijkheden voor een organisatie of mens, om haar missie of bestemming te volbrengen en tot ontwikkeling te geraken. Net als bij een electriciteitscentrale kunnen de vermogens in verschillende standen staan. Van 100% geactiveerd en dus volledig benut (de centrale draait op top capaciteit) tot een magere 10% en dus volledig braak liggend terrein (de centrale als er groot onderhoud wordt gepleegd). De kunst is dit vermogen tot ontwikkeling te brengen.

De vermogens vormen samen een heelheid en naar onze overtuiging levert ieder vermogen een positieve bijdrage aan een gezonde organisatie, dit in materiële zin en in maatschappelijke/spirituele zin.

De toestand waarin de vermogens worden benut of geëxploiteerd kan heel verschillend zijn. De context en de opgave van mens en organisatie en de toestanden waarin de vermogens verkeren, bepalen welke vermogens aandacht behoeven en vervolgens welke interventies daarbij geschikt lijken. Een interventie zal meestal meerdere vermogens beïnvloeden, misschien hebben sommige interventies negatieve effecten op bepaalde andere vermogens.”

De vermogens waar we destijds over spraken waren gekoppeld aan de chakra’s (en dat klinkt zweveriger dan het is!):

  • Het producerend vermogen, de wortelchakra
  • Het belevend vermogen, de navelchakra
  • Het handelend vermogen, de zonnevlechtchakra
  • Het verbindend vermogen, de hartchakra
  • Het communicatief, adaptief vermogen, de keelchakra
  • Het bewustmakend, reflectief en creatief vermogen, de voorhoofdchakra
  • Het waardetoevoegend vermogen, de kruinchakra
  • En het metavermogen, het ontwikkelen van de andere vermogens (je zou dit ook wel het lerend vermogen kunnen noemen)

Wat tof om dit weer tegen te komen en te integreren in ons verdere denken over vermogens en de koppeling aan leren en programmamanagement, @Manon Ruijters en @Bob Houtkamp!

Hebben jullie hier nog wel eens wat mee gedaan, @Jan Bas Loman, @Marieke Hanegraaf, @Aafke Luimstra, @Barend Klickermann, @Arjan Geurts, @Ruben van Wendel de Joode?