Kritische situaties in transities

Als je aan duurzaamheidstransities werkt, dan zijn er vast situaties waarin je even niet meer weet hoe te handelen. Situaties waarin je het niet eens bent met elkaar over wat te doen. Of situaties waarin je onder druk van het moment een keuze maakte, en waarvan je je na afloop afvroeg: heb ik dit nu goed gedaan

Samen met het programma DuurzaamDoor maakten we een werkschrift over dit soort ‘kritische situaties’ en hoe daarin keuzes te maken in wat het goede is om te doen. Het concept ‘beelden van goed werk’ helpt je inzicht te krijgen in je handelen en je afwegingen daarbij. Om beter te kunnen bepalen wat goed is, goed doet en goed voelt.

Het werkschrift behandelt allerlei kritische situaties en geeft voorbeelden van goed werk. Het geeft daarmee houvast aan professionals die aan transities werken. Het werkschrift is er om je uit te nodigen je eigen afwegingen te maken: wat zou jij doen in deze situatie? En om daarover in gesprek te gaan met je collega’s.

Zie hier de nieuwsbrief over het werkschrift: nieuwsbrief DuurzaamDoor. Je kunt het werkschrift downloaden vanaf de website van DuurzaamDoor en ook vanaf onze eigen site: werkschrift DuurzaamDoor.

We zijn enorm trots op het resultaat en blij dat DuurzaamDoor dit nu met de wereld deelt. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen:

Theo Leupen, Mayke Derksen, Eric Gerritsen, René Bruijns, Irma Straathof, Tessa de Haas, Alex Mellema, Peter Koll, Tarsy Lössbroek, Sanne Tonneijck, Roel van Raaij, Bob Houtkamp, Mirjam Brussen, Rosa Lucassen en al die transitieprofessionals die inzicht gaven in hun afwegingen.

Op onze site vind je trouwens nog meer downloads over dit onderwerp: