Goed werk in de jeugdzorg

In samenwerking met jeugdprofessionals en Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij de praktijkbundel Goed werk in de jeugdzorg. Die lanceerden we op 27 september 2023 op het kantoor van Jeugdzorg Nederland in Utrecht.

De praktijkbundel is een handreiking aan jeugdprofessionals, bedoeld om hun professionele afweging in de praktijk te ondersteunen en versterken. De in de bundel beschreven methodiek helpt de professional in het maken van onderbouwde afwegingen rond kritische situaties: situaties waarin er geen eenvoudige of enkelvoudige antwoorden zijn en protocollen en regels tekort schieten. Aan de hand van de beschreven werkwijze kunnen professionals dit soort kritische situaties analyseren en daarmee komen tot beelden van goed werk. In de bundel staan tal van voorbeelden van kritische situaties, bedoeld om te inspireren en eigen voorbeelden te triggeren.

Naast de praktijkbundel is er een dialoogkaart (in de volksmond ook wel speelkaart genoemd) die je in een gesprek over een kritische situatie kunt gebruiken.

Een prachtig resultaat, waarvan we hopen dat het jeugdprofessionals echt gaat helpen steviger te staan in hun afwegingen!

Deze bundel past in een reeks van publicaties over kritische situaties en goed werk. Zo maakten we eerder onder meer deze handreikingen: