Ons Ontwikkelen Ontward


Manon Ruijters, Gerritjan van Luin en Robert-Jan Simons (2022)

Leren en ontwikkelen is niet meer voorbehouden aan een enkeling en de organisatie ervan ook niet meer aan scholen of opleidingsinstituten. Leren en ontwikkelen doen we allemaal op een eigen manier en een leven lang. Als een leven lang leren en ontwikkelen zo belangrijk is, en als er zoveel verschillende manieren zijn waarop we dat doen, dan is het des te belangrijker dat… lees verder

Direct bestellen

Kritische beroepssituaties in het toezicht


Bureau Inspectieraad i.s.m. Manon Ruijters en Björn Prevaas (2021)

Wanneer doe je het goed in jouw vakgebied? Of voor inspecteurs: wat is goed inspectiewerk? Het is een even basale als complexe vraag voor elke professie die zichzelf serieus neemt. Het is een vraag die niet alleen individueel is, maar ook speelt op het niveau van organisatie of (beroeps)groep. Op individueel niveau: hoe weet je nu als individueel inspecteur dat je het… lees verder

Direct downloaden

Professional identity development of executive coaches


Charlotte Goedmakers, Yvonne Burger en Manon Ruijters (2021)

Executive Coaches vormen een relatief jonge beroepsgroep. Zij hebben een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid in hoe zij hun rol in de relatie met hun klant vormgeven. Wat we nog niet weten is hoe individuele executive coaches hun eigen ‘kleur’ ontwikkelen en hoe tevens de collectiviteit van de beroepsgroep van executive coaches vorm krijgt. Een verkenning van… lees verder

Direct downloaden

Handreikingen voor gesprekken over goed werk


Gerritjan van Luin en Manon Ruijters (2021)

Soms loop je tegen situaties aan waarvan het fijn zou zijn om een meer gemeenschappelijk beeld te krijgen over wat daarin goed is om te doen. Een gesprek over goed werk kan daarbij helpen. Tijdens zo’n gesprek verken je met elkaar de bandbreedte van wat je als team als goed werk beschouwt. Zo’n bandbreedte is belangrijk om je te realiseren dat er niet één kijk op goed… lees verder

Direct downloaden

Diversiteit in leren en ontwikkelen


Manon Ruijters, Robert-Jan Simons en Björn Prevaas (2021)

Zo gewoon als leren is, zo moeilijk is vaak het praten erover en het goed vormgeven ervan. Het woord heeft veel verschillende nuances en betekenissen. Het is een aanduiding voor wat in een opleiding gebeurt, tijdens het werk of op andere momenten in het leven. Voor individuele of juist gemeenschappelijke activiteiten. Voor wat intu├»tief gebeurt of juist… lees verder

Direct downloaden

De kunst van samen bepalen wat goed is


Freerk Wortelboer, Tom van Oeffelt en Manon Ruijters (2021)

Teamwerk is in ontwikkeling. Kennen we teams in het verleden vooral als een afgebakende groep mensen die werkt aan een vaste taak of project met een team-/projectleider, tegenwoordig zien we tal van andere vormen: leergemeenschappen, netwerken, communities, programma’s. De opgaven waaraan ze werken zijn complexer en vaak minder scherp omlijnd. De samenstelling wisselt… lees verder

Direct downloaden

Canon van leren & ontwikkelen


Manon Ruijters, Rika Schut en Robert-Jan Simons (2021)

De Canon van leren & ontwikkelen is hét basiswerk voor praktijkmensen zoals trainers, opleiders en adviseurs die zich bezighouden met leren en ontwikkelen in en om organisaties. Voor iedereen die iets van de achtergrond van leerconcepten wil weten, van de mens achter dat concept en van de mogelijkheden en beperkingen van het concept. Deze volledig herziene editie… lees verder

Direct bestellen

Samen op zoek naar goed werk


Tom van Oeffelt, Manon Ruijters en collega’s (2021)

Het rapport Samen op zoek naar goed werk – Professioneel framen van de teamopgave doet verslag van drie-en-een-half jaar onderzoek met zeven mbo-teams naar ‘goed werk’. Hoe kan een team samen bepalen wat goed werk is in de klus die voorligt? Het belangrijkste resultaat? Vorm samen beelden van goed werk en put daarvoor uit de ervaringen. De publicatie biedt inspiratie voor… lees verder

Direct downloaden

Transitie naar collectieve professionaliteit


Manon Ruijters, Tom van Oeffelt en Björn Prevaas (2021)

In het hoofdstuk Transitie naar collectieve professionaliteit uit het boek Kleuren in coaching (2021) brengen we een grote transitie onder de aandacht, namelijk die rondom professionals en professionaliteit. Het vraagstuk van ‘in de kracht zetten’ van professionals is in veel organisaties aan de orde en een verre van eenvoudig of enkelvoudig. Het reikt veel verder dan… lees verder

Direct bestellen

De invloed van Multiple Team Membership op Goed Werk


Karin Derksen, Björn Prevaas en Manon Ruijters (2021)

Heb je er wel eens over nagedacht in hoeveel teams, groepen of andersoortige collectieven je participeert? Grote kans dat ze niet op één hand te tellen zijn. Wat betekent dat voor het individu, het team en de organisatie en hoe kun je hiermee omgaan? Gemiddeld nemen professionals aan zo’n acht teams tegelijkertijd deel. Maar als we om ons heen navraag doen, dan zijn… lees verder

Direct downloaden