Grondtonen

Het beeld van wat leren nu eigenlijk is, is de laatste jaren flink opgerekt. Met de verbreding nemen de mogelijkheden toe, maar is het vraagstuk hoe de goede interventie op de goede plek te krijgen ook groter geworden. Immers, hoe kom je voorbij trends of persoonlijke voorkeuren van ontwerpers of vermijd je de snelle keuze voor wat ‘laatst toch wel erg goed werkte’?

Het blijkt niet eenvoudig om je weg te vinden in het fijnmazige doolhof dat de leertheorie vormt. Het is juist de organisatieontwikkelaar die in dit zoekplaatje de helpende hand kan reiken. Grondtonen zijn families in vraagstukken en bieden hierbij houvast. Ze helpen bijvoorbeeld te herleiden dat het voor ervaringsleren in een bepaald team wellicht nog te vroeg is, omdat een helder professioneel frame ontbreekt.

Wij onderscheiden zeven van deze grondtonen:

  1. informatief leren
  2. transformatief leren
  3. onderzoekend leren
  4. ervaringsleren
  5. impliciet leren
  6. collectief leren
  7. generatief leren

De grondtonen vergemakkelijken de zoektocht in het ruime veld van leertheorie, om te komen tot een betere match tussen vraagstukken in organisaties en passende ontwikkelstrategieën.

Meer informatie: