Visie op leren

Je kunt natuurlijk niet door het leven gaan met zo’n heldere affiniteit voor leren en ontwikkelen, zonder te expliciteren wat je eigen visie is. Ik kan eerlijk zeggen dat ik dit één van de moeilijkste onderdelen van mijn vak vind: het vastpakken van die visie op leren, zowel voor een professional in het vak (zoals ikzelf) als voor een organisatie. Ik denk dat er door de loop van de tijd drie momenten zijn geweest dat ik iets van mijn eigen visie te pakken heb gekregen.

De eerste is natuurlijk mijn Liefde voor Leren. Daar wil ik meteen bij opmerken dat ik de Language of Learning die ik daar bespreek niet zie als een visie op leren. Dat is eerder een ordening, een taal om over leren te kunnen praten, om diversiteit te kunnen benoemen en benutten. Maar in de inleiding van het boek en dus ook in de nieuwe editie komt wel veel van mijn kijk op leren aan het licht.

Zelf had ik op een gegeven moment wel behoefte om mijn eigen visie op leren nadrukkelijker te expliciteren. Uiteindelijk merk ik dat de Ecologie van het leren, zoals ik die heb beschreven in Snoeien doet bloeien ter afronding van mijn eerste lectoraatsperiode bij de Aeres Hogeschool Wageningen (toen nog Stoas), die visie aardig weergeeft.

Als derde zou ik mijn oratie Leren in verandering ook wel als een stuk visie op leren typeren, met name richting het leren in en van organisaties.

Tot zover mijn eigen visie op leren. Maar misschien ben jij wel op zoek naar een eigen visie op leren voor jouw organisatie? Vraag je je af hoe die op een betekenisvolle manier te maken? Ben je bang dat je straks een mooie samenvatting hebt van trends en wenselijkheden, waar je niet op tégen kunt zijn, maar die ook niets ‘doen’? Met vallen en opstaan hebben we een aantal cruciale inzichten en aanpakken verzameld die we graag met je delen. Een aantal van die inzichten nemen we hier de komende tijd als inspiratiebron op. Maar neem ook gerust eens contact op. Wij denken er graag eens met je over verder. Niet omdat wij het zo goed weten, maar omdat het ons boeit.

Meer informatie: