Ontwikkelidentiteit

Leren en ontwikkelen zijn geen onderwerpen waar veel mensen heel gericht over nadenken. Opmerkingen als ‘ik ben een doener’, of ‘ik ben een denker’, ‘ik leer het liefst in de praktijk’ of ‘ik hou echt van leren’ voeren regelmatig de boventoon, en vaak blijft het daar dan bij. Toch hebben we er wel dikwijls de mond van vol: ‘we moeten meer van onze fouten leren’, ‘wat kunnen we van die ervaring leren?’, ‘hoe krijgen we hen nu aan het leren, willen ze eigenlijk wel echt?’, ‘we hebben nu zo’n gave game, die zou iedereen moeten doen’ of ‘zij zouden echt eens moeten leren omgaan met…’.

Er zijn veel mensen voor wie leren en ontwikkelen dagelijkse kost is, er is veel wetenschappelijke kennis over beschikbaar, maar in de praktijk voeren we over ons eigen leren niet vaak een goed gesprek. En dat gaat in de weg staan, bijvoorbeeld wanneer we leerervaringen opdoen die niet aansluiten bij je vragen of je manier van leren. Wanneer er in teams en organisaties meer druk komt te staan op het realiseren en de balans tussen leren en realiseren verstoord raakt. Of wanneer de wereld zo hard in ontwikkeling is dat we na moeten denken over hoe onze eigen ontwikkeling zich daarmee verhoudt.

We komen dan uit bij het begrip ontwikkelidentiteit. Je ontwikkelidentiteit is dat wat je leren en ontwikkelen (vorm en inhoud) onvervreemdbaar kleur geeft op de verbinding van wie je bent en de context waarin je je bevindt.

Samen met Robert-Jan Simons en Gerritjan van Luin hebben we een manifest geschreven waarmee we professionals, en met name zij die het leren van anderen begeleiden en organiseren, willen meenemen in het belang en de werking van ontwikkelidentiteit en een kleine opmaat geven in hoe hiermee te werken. Wanneer iemand meer inzicht heeft in zijn ontwikkelidentiteit, kan hij beter sturing geven aan zijn leren en ontwikkelen.

In het manifest nemen we je mee langs het ontstaan van ontwikkelidentiteit, hoe dit raakt aan allerlei bewegingen op team, organisatie en maatschappelijk niveau en hoe je je eigen ontwikkelidentiteit kan verkennen. We sluiten af met een aantal aandachtspunten en denkrichtingen voor wat ons staat te doen als we er meer recht aan willen doen.

Bij dit manifest hebben we ook dialoogkaarten ontwikkeld, genaamd Ons Ontwikkelen Ontward (2022). Met deze kaarten kun je de dialoog met collega’s, leidinggevenden, (professionele) vrienden of familie aangaan rond deze thematiek, om zo stap voor stap meer grip te krijgen op je ontwikkelidentiteit. Wanneer je daar meer beeld bij hebt, kun je ook beter zelf richting geven aan je leren en ontwikkelen en waai je minder met alle winden mee.

Ons Ontwikkelen Ontward bestaat uit een set van 81 kaarten. Er zijn 10 velden van onderzoek. Elk veld heeft een eigen kleur en bestaat uit een kaart met een hoofdvraag, 5 kaarten met subvragen, een kaart met een verkenning en een kaart met twee narratieven. De 81ste kaart is de gouden kaart, de eindkaart die je vraagt wat je over je ontwikkelidentiteit hebt ontdekt.

De dialoogkaarten zijn gemaakt in een samenspel tussen ons en Gerritjan van Luin, Robert-Jan Simons, Niek van Benthum, Desiree Bierlaagh, Rika Schut en Netty Winters-Prins.

In de loop van 2022-2023 volgt er nog een breder boek over identiteitswerk, niet alleen over ontwikkelidentiteit, maar ook over professionele identiteit, beroepsidentiteit en leiderschapsidentiteit.