Leiderschap van de programmamanager

Gezien de cruciale rol van de programmamanager en zijn leiderschap in het realiseren van een programma hebben Björn, Jo Bos en Helmuth Stoop over dit thema een apart boek geschreven: Leiderschap van de programmamanager. In dit boek uit 2018 zijn 14 thema’s uitgewerkt het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager.

Niet één beste vorm van leiderschap

Er is niet één beste stijl van leidinggeven of één beste vorm van leiderschap voor een programma. Elke stijl en vorm heeft voor- en nadelen. De keuze is onder meer afhankelijk van de opgave, de mensen waarmee en de organisatie waarbinnen het programma plaatsvindt. Kiezen van een bepaalde vorm van leiderschap klinkt ook makkelijker dan het is. Voor een belangrijk deel voert dit terug op onderliggende overtuigingen en waarden. De manier van invullen van zijn leiderschapsrol bepaalt in belangrijke mate wel de effectiviteit van een programmamanager.

Reflectie op de eigen rolopvatting en -invulling

Met dit boek willen we programmamanagers aanzetten tot gerichte reflectie op hun eigen rolopvatting en rolinvulling. Per thema, denk bijvoorbeeld aan ‘het bouwen aan vertrouwen’ en ‘het omgaan met macht’, hebben we theorie en praktische handvatten opgenomen. We hopen dat programmamanagers met dit boek hun leiderschap verder zullen ontwikkelen.

17 portretten van programmamanagers

Ter voorbereiding op het boek hebben Jo, Helmuth en Björn mooie portretten gemaakt van 17 programmamanagers. Ze hebben daarvoor programmamanagers geïnterviewd, verschillend in leeftijd, generatie, rolinvulling, m/v, overheid en bedrijfsleven, soort programma). Die portretten, aangevuld met een aantal filmpjes, vind je op de website van Werken aan Programma’s. Stuk voor stuk kwetsbare verhalen met veel lessen. In de interviews zijn ze dicht op de huid van de programmamanagers gekropen en hebben ze hun professionele blikken en persoonlijke verhalen gevangen. Als je de portretten leest, stel je dan eens de vraag: wat is mijn verhaal als programmamanager? Hoe vul ik mijn leiderschap in? Welke vragen kom ik dan tegen en hoe ga ik daarmee om? Er zijn ook enkele filmpjes opgenomen van de programmamanagers, waarin ze stukjes van hun verhaal vertellen.

Meer inspiratie over leiderschap in programma’s?

Wil je meer lezen over het leidinggeven aan programma’s, dan bieden ook deze boeken interessant materiaal:

Daarnaast kun je ook eens je licht opsteken bij de Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA, de internationale vakvereniging van project-, portfolio- en programmamanagers.