Queeste naar goed werk

In 2018 is Queeste naar goed werk, over krachtige professionals in een lerende organisatie verschenen. We zijn er enorm trots op! Good Work Company heeft hiermee een prachtig, eigen, inhoudelijk verhaal gekregen, aanvullend op hetgeen we eerder al publiceerden over onze visies op leren, ontwikkelen, en het werken aan projecten en programma’s.

Waar gaat het boek over?

Queeste naar goed werk – Manon Ruijters (2018)

‘De lerende organisatie’ is terug van weggeweest. Steeds meer organisaties proberen er vorm aan te geven. Maar waarom verloopt dat vaak toch zo moeizaam? En wat is eraan te doen?

Organisaties zoeken naar manieren om hun professionals meer ruimte, eigenaarschap en zelfsturing te geven. Opgaven worden steeds meer integraal opgepakt en het samenspel neemt toe. Menige organisatie kampt daarbij met een opvallende combinatie van uitputting en onderbenutting. Naast klachten over werkdruk, zien we ook professionals die aanzienlijk meer in hun mars hebben dan ze kwijt kunnen in hun werk. Het is dan ook geen rare gedachte om dan het lerend vermogen van mensen, teams en de organisatie als geheel te willen versterken.

In Queeste naar goed werk onderzoekt Manon wat de hedendaagse ontwikkelingen vragen van professionals en organisaties. Wat is nodig om samenspel soepel te laten verlopen en een lerende organisatie te vormen? De verkenningen maken dat we wellicht met meer compassie kunnen kijken naar de worstelingen die met deze ontwikkelingen gepaard gaan. Ze zijn er echter vooral op gericht om nieuwe inzichten te vinden die helpen vorm te geven aan het noodzakelijke leren in verandering.

In het boek gaat ze uitgebreider in op diverse thema’s die ze kort heeft geïntroduceerd tijdens haar inaugurele rede (oratie) als hoogleraar aan de Vrije Universiteit, op vrijdag 17 november 2017, en waarover onderstaande publicatie gaat.

Leren in verandering – Manon Ruijters (2017)

In haar oratie verschuift Manon de focus van de lerende organisatie naar een focus op ‘goed werk’. Het gaat daarin niet alleen om streven naar excellentie, maar ook naar ethiek en energie. Werk dat goed is, goed doet en goed voelt.

Veel organisaties zoeken naar manieren om professionals ‘in hun kracht te zetten’ bijvoorbeeld door het geven van ruimte, regelgeving en protocollen te verminderen en zelfsturing in te voeren. Zowel de overbelasting als de onderbenutting van professionals lijkt echter toe te nemen. Tel bij de afname in regels een verveelvoudiging in samenspel op specifieke opgaven, dan is de consequentie dat teams steeds meer zelf moeten bepalen wat nu eigenlijk ‘goed werk’ is. Waar ligt de lat? Hoe om te gaan met verschillende opvattingen? Wie neemt de lead? In al deze dynamiek vestigen we hoop op ‘de lerende organisatie’. Want duidelijk is dat leren en ontwikkelen een grote rol spelen. De aanname ‘leren is goed, méér leren is beter’ helpt echter niet, maar staat de gewenste ontwikkeling in de weg.

In Leren in verandering. Over lerende organisaties, professionele teams en goed werk lees je het integrale verhaal dat Manon gehouden heeft tijdens haar oratie.